Menu

Joint Enterprise University Learning

ŠKODA AUTO Vysoká škola hostila od 10. do 17. ledna hostit všechny partnery posledního výročního setkání v rámci projektu JEUL. Mezinárodní projekt Joint Enterprise University Learning (JEUL) je řešen na ŠKODA AUTO Vysoké škole od roku 2017, v říjnu 2020 dojde k jeho ukončení.

Cílem projektu je rozvíjet dlouhodobou spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a soukromým sektorem, a tak lépe připravovat současné a budoucí studenty na stále měnící se požadavky na trhu práce. ŠKODA AUTO Vysoká škola tak jako příklad dobré praxe napomáhá zavádět ověřený model „podnikatelských univerzit“ také ve Vietnamu či Číně.

ŠKODA AUTO Vysoká škola se do projektu zapojila v roce 2017 s dalšími 7 vysokoškolskými institucemi z Vietnamu, Číny, Velké Británie, Itálie a Litvy.

Cílem projektu JEUL je vybudovat a rozvíjet dlouhodobou spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a soukromým sektorem, ovlivňovat způsob, jakým univerzity pracují, a umožnit jim učit se z podnikatelského zaměření podniků, rozvíjet a využívat případové studie založené na zkušenostech podniků, rozvíjet metody výuky a učení, poznat potřeby podniků a odpovídajícím způsobem zlepšit učební osnovy. Projekt JEUL tak vysokým školám dopomáhá k tomu, aby se staly "podnikatelskými univerzitami“.

„Vzhledem k zaměření ŠKODA AUTO vysoké školy a zkušenostem s praktickým zaměřením výuky byla škola v roce 2016 koordinující univerzitou v Sieně přizvána ke spolupráci při řešení projektu JEUL, který má za cíl pomoci čtyřem čínským a vietnamským univerzitám připravovat své absolventy tak, aby byli lépe využitelní v praxi. Letošní výroční zasedání účastníků projektu vyhodnotí dosavadní práci. Následovat bude druhý díl týdenního workshopu pro učitele asijských universit, aby do jimi vyučovaných předmětů zapracovali poznatky ze šetření mezi podniky v jejich zemích,“ uvedl administrátor projektu a vedoucí oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost ŠKODA AUTO Vysoké školy Jan Lachman.

ŠKODA AUTO Vysoká škola díky zakladatelské nadnárodní společnosti ŠKODA AUTO a zavádění povinné praxe ve špičkových podnicích v ČR i v zahraničí pro studenty bakalářských studijních programů je vhodným příkladem dobré praxe. Absolventi bakalářských studijních programů ŠKODA AUTO Vysoké školy jsou díky praktickým zkušenostem díky povinné praxi a podnikově-technicky orientovaných studijních programů vybaveni konkrétními znalostmi o fungování podniků, a to i v mezinárodním kontextu. V loňském roce navíc ŠKODA AUTO Vysoká škola spustila jako první v České republice tzv. duální formu studia, která umožňuje studentům studovat prezenční studium a zároveň po celou dobu studia pracovat v mateřské společnosti ŠKODA AUTO.