Menu

MBA PROGRAM

Program je součástí celoživotního vzdělávání specificky zaměřený na potřeby a perspektivy profesionálů v počátečních fázích kariérní cesty

Přijímací řízení do programu se otevírá 2x ročně

Více informací o programu naleznete zde "Online MBA"