Menu

Možnosti spolupráce

Vzájemná spolupráce je možná zejména v těchto oblastech:

  • Studentské praxe a témata závěrečných prací
  •  Společné výzkumné projekty
  • Výukové produkty v rámci celoživotního vzdělávání a expertní služby
  •  Účast na výuce prostřednictvím přednášejících osob
  • Spoluúčast na pořádání konferencí a symposií
  •  Podpora přijímání absolventů do pracovního poměru
  • Umožnění propagace partnera 

Mgr. Tereza Prevužňáková

specialista celoživotního vzdělávání