Menu

Přijímací řízení - navazující magisterské studium v českém jazyce

  • Studium v magisterském studijním programu zahajujeme dvakrát ročně.
  • Elektronické  přihlášky do studia od letního semestru akademického roku 2021/2022 (počátek studia únor 2022), lze podávat od 19.10.2022 do 31.1.2022. Termín zápisů je určen na 18.2.2022 v Mladé Boleslavi.
  • Elektronické  přihlášky do studia od zimního semestru akademického roku 2022/2023, který začíná v září 2022, budou spuštěny 27.11.2021.Termíny přijímacího řízení 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY TERMÍN ZÁPISŮ DO STUDIA MLADÁ BOLESLAV TERMÍN ZÁPISŮ DO STUDIA PRAHA
1. KOLO Do 30.04.2022 16.06.2022 nebo 19.08.2022 17.06.2022 nebo 22.08.2022
2. KOLO Do 01. 08. 2022 19.08.2022 nebo 02.09.2022 22.08.2022 nebo 05.09.2022
3. KOLO Do 25. 08. 2022 02.09.2022 nebo 22.09.2022 05.09.2022
4. KOLO  Do 15. 09. 2022 22.09.2022 22.09.2022 (Mladá Boleslav)

Důležité upozornění: Přihlášky jsou k termínům zápisů přiřazovány dle data doručení (pokud uchazeč neuvede jinak). E-přihlášky, které nebudou k datu uzávěrky kola kompletní, budou převedeny do dalšího kola. E-přihlášky, které nebudou kompletní ani k datu 15.09.2022 , budou odmítnuty.

Jak postupovat při podání přihlášky

Uchazeči, kteří získali středoškolské vzdělání v České republice

1. Spusťte aplikaci pro e-přihlášky a zde vyplňte požadované údaje a zkompletujte všechny její sekce.

2. Na adresu školy (viz. níže) zašlete úředně vidimovanou kopii diplomu dokládající absolvování bakalářského studijního programu. Pokud v termínu podání přihlášky diplom ještě nemáte k dispozici, přihlášku zašlete bez tohoto dokladu. Jakmile diplom později obdržíte, doručte jej co nejdříve na studijní oddělení ŠAVŠ

3. V aplikaci e-přihlášky získáte přístupové údaje, díky kterým budete moci s Vaší přihláškou až do uzávěrky pracovat a sledovat její vývoj. E-přihláška bude považována za kompletní a přijatou teprve po splnění všech náležitostí. Je proto v zájmu uchazeče tuto skutečnost zkontrolovat. V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz.

4. Pokud se na Vás jako uchazeče o studium vztahuje vízová povinnost, doporučujeme Vám podat elektronickou přihlášku již v řádném termínu (1. kolo) přijímacího řízení, aby mohl být proces získání víza započat co nejdříve.

Uchazeči, kteří získali středoškolské vzdělání v zahraničí

1. Spusťte aplikaci pro e-přihlášky a zde vyplňte požadované údaje a zkompletujte všechny její sekce.

2. Na adresu školy (viz. níže) zašlete úředně vidimovanou kopii diplomu včetně dodatku k diplomu dokládající absolvování bakalářského studijního programu spolu s úředním překladem obou dokumentů do českého jazyka. Pokud v termínu podání přihlášky diplom ještě nemáte k dispozici, přihlášku zašlete bez tohoto dokladu. Jakmile diplom později obdržíte, doručte jej na studijní oddělení co nejdříve po jeho obdržení.

3. Každý student, který získal bakalářské vzdělání v zahraničí a zamýšlí pokračovat ve studiu v České republice (včetně na ŠKODA AUTO Vysoké škole), musí podstoupit tzv. proces "Uznání zahraničního vzdělání" (tzv. nostrifikace). Uchazeči hlásící se do magisterských programů musí předložit Osvědčení o uznání vysokoškolského (bakalářského) vzdělání. Podrobné informace naleznete v dokumentu Doplňující informace pro zahraniční uchazeče a uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí.

4. Uchazeči o studium si v průběhu přijímacího řízení mohou objednat doplňkové služby jako jsou: rezervace ubytování a vystavení potvrzení o ubytování, odeslání dokumentů o přijetí ke studiu prostřednictvím expresní mezinárodní kurýrní služby či asistence při uznávání předchozího vzdělání (tzv. nostrifikaci). Více informací naleznete v naší nabídce.

Kontakt pro zasílání dokumentů

 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - Studijní oddělení

Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 293 01, Česká republika

Email: ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz

Tel.: +420 326 823 040