Menu

Přijímací řízení - navazující magisterské studium v českém jazyce

  • Studium v navazujících magisterských studijních programech zahajujeme dvakrát ročně.
  • Elektronické  přihlášky do studia od zimního semestru akademického roku 2023/2024, který začíná v září 2023, budou spuštěny 26.11.2022.Termíny přijímacího řízení 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY TERMÍN ZÁPISŮ DO STUDIA MLADÁ BOLESLAV TERMÍN ZÁPISŮ DO STUDIA PRAHA
1. KOLO Do 30.04.2023 22.06.2023 nebo 18.08.2023 23.06.2023 nebo 21.08.2023
2. KOLO Do 01. 08. 2023 18.08.2023 nebo 01.09.2023 21.08.2023 nebo 04.09.2023
3. KOLO Do 25. 08. 2023 01.09.2023 nebo 21.09.2023 04.09.2023
4. KOLO  Do 14. 09. 2023 21.09.2023 21.09.2023 (Mladá Boleslav)

Jak postupovat při podání přihlášky

Uchazeči, kteří získali bakalářské vzdělání v České republice

1. Spusťte aplikaci pro e-přihlášky a zde vyplňte požadované údaje a zkompletujte všechny její sekce.

2. Na adresu školy (viz. níže) zašlete úředně vidimovanou kopii diplomu dokládající absolvování bakalářského studijního programu. Pokud v termínu podání přihlášky diplom ještě nemáte k dispozici, přihlášku zašlete bez tohoto dokladu. Jakmile diplom později obdržíte, doručte jej co nejdříve na studijní oddělení ŠAVŠ

3. Sledujte svou přihlášku on-line. V aplikaci e-přihlášky získáte přístupové údaje, díky kterým budete moci s Vaší přihláškou až do uzávěrky pracovat a sledovat její vývoj. E-přihláška bude považována za kompletní a přijatou teprve po splnění všech náležitostí. Je proto v zájmu uchazeče tuto skutečnost zkontrolovat. V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz.

Uchazeči, kteří získali bakalářské vzdělání v zahraničí

Pokud se na Vás jako uchazeče o studium vztahuje vízová povinnost, doporučujeme Vám podat elektronickou přihlášku již v řádném termínu (1. kolo) přijímacího řízení, aby mohl být proces získání víza započat co nejdříve.

1. Spusťte aplikaci pro e-přihlášky a zde vyplňte požadované údaje a zkompletujte všechny její sekce.

2. Na adresu školy (viz. níže) zašlete úředně vidimovanou kopii diplomu včetně dodatku k diplomu dokládající absolvování bakalářského studijního programu spolu s úředním překladem obou dokumentů do českého jazyka. Pokud v termínu podání přihlášky diplom ještě nemáte k dispozici, přihlášku zašlete bez tohoto dokladu. Jakmile diplom později obdržíte, doručte jej na studijní oddělení co nejdříve po jeho obdržení.

3. Každý student, který získal bakalářské vzdělání v zahraničí a zamýšlí pokračovat ve studiu v České republice (včetně na ŠKODA AUTO Vysoké škole), musí podstoupit tzv. proces "Uznání zahraničního vzdělání" (tzv. nostrifikace). Uchazeči hlásící se do magisterských programů musí předložit Osvědčení o uznání vysokoškolského (bakalářského) vzdělání. Podrobné informace naleznete v dokumentu Doplňující informace pro zahraniční uchazeče a uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí (ke stažení níže)

4. Uchazeči o studium si v průběhu přijímacího řízení mohou objednat doplňkové služby jako jsou: rezervace ubytování a vystavení potvrzení o ubytování, odeslání dokumentů o přijetí ke studiu prostřednictvím expresní mezinárodní kurýrní služby či asistence při uznávání předchozího vzdělání (tzv. nostrifikaci). Více informací naleznete v naší nabídce.

Doplňující informace pro zahraniční uchazeče a uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí

Kontakt pro zasílání dokumentů

 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - Studijní oddělení

Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 293 01, Česká republika

Email: ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz

Tel.: +420 326 823 040