Menu

Přijímací řízení - navazující magisterské studium v českém jazyce

Přijímací řízení do studia od ZS 23/24 spuštěno!

  • Studium v navazujících magisterských studijních programech zahajujeme dvakrát ročně.
  • Přihlášky do studia od zimního semestru akademického roku 2024/2025 jsou spuštěny!Termíny přijímacího řízení ZS 2024/2025

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY TERMÍN ZÁPISŮ DO STUDIA MLADÁ BOLESLAV TERMÍN ZÁPISŮ DO STUDIA PRAHA
1. KOLO Do 30.04.2024 20.06.2024 nebo 16.08.2024 21.06.2024 nebo 19.08.2024
2. KOLO Do 01.08.2024 16.08.2024 nebo 06.09.2024 19.08.2024 nebo 06.09.2024
3. KOLO Do 23.08.2024 06.09.2024 nebo 26.09.2024 10.09.2024
4. KOLO  Do 13.09.2024 26.09.2024 26.09.2024 (Mladá Boleslav)

Jak postupovat při podání přihlášky

1. E-přihláška

Vyplňte elektronickou přihlášku a zkompletujte všechny její sekce.  

Návod, jak vyplnit e-přihlášku naleznete zde

2. Zaslání dokumentů

V případě získání bakalářského vzdělání v ČR:

Odevzdejte úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu. 

V případě získání bakalářského vzdělání v zahraničí:

Odevzdejte následující dokumenty:

1. úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu v původním jazyce + překlad do českého jazyka
2. úředně ověřenou kopii dodatku diplomu v původním jazyce + překlad do českého jazyka

3. Uznání zahraničního vzdělání v České republice

Platí pro všechny uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí.

A) Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na Škoda Auto Vysoké škole

B) Obecné uznání zahraničního vzdělání v České republice
O obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhoduje veřejná vysoká škola, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program.  

Kontakt pro zasílání dokumentů:

Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. - Studijní oddělení

Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 293 01, Česká republika

Ing. Terezie Suchánková

studijní referentka