Menu

Příprava závěrečných a seminárních prací

Vybrané pomůcky pro tvorbu závěrečných a seminárních prací

Jde o rozšiřující materiály, vždy je třeba v první řadě ctít metodiku ŠAVŠ!

Metodika ŠAVŠ pro závěrečné práce (autentizace AIS)

Zásady psaní závěrečné práce pro prezenční a kombinovanou formu studia - doc. Jan Fábry, ŠAVŠ (autentizace AIS)

Zpracování bakalářské a diplomové práce - skripta VŠFS

Průvodce vědou a výzkumem nejen pro studenty doktorského studia - ekniha VŠB-TUO

Kurz práce s informacemi - volně přístupný materiál MUNI

Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi - ekniha MUNI

Jak na internetu odlišit důvěryhodné informace - články zde a zde

Metodika psaní závěrečné práce - ekniha PedF UK

Úvod do práce s elektronickými informačními zdroji - ekniha UPOL