Menu

Program duálního vzdělávání

Unikátní studijní program: STUDY & WORK

 • pouze na ŠKODA AUTO Vysoké škole
 • ideální skloubení studia a práce při studiu
 • kombinace studia s neobyčejně rozsáhlou, kvalitní a velmi dobře finančně ohodnocenou odbornou praxí 
 • během 3, 5 let studia 18 měsíců odborné praxe (Bc. studium), během 2 let studia 3 měsíce praxe (Mgr. studium)
 • výrazně pomáhá snížit finanční náročnost studia
 • pomáhá připravit absolventy ŠAVŠ na zvyšující se požadavky zaměstnavatelů

Společnosti zapojené do programu duálního studia v AR 2021/2022

ŠKODA AUTO A.S.

GRAMMER CZ, S.R.O.

SIMOLDES PLASTICOS CZECH S.R.O.

FAURECIA CZ

KAUTEX TEXTRON SPOL. S.R.O.

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S.

Otevřeno pro tyto studijní programy a jejich specializace:

Bakalářský stupeň studia

 • Průmyslový management
 • Podniková ekonomika a manažerská informatika
 • Ekonomika a management (specializace: Logistika a management kvality, Řízení lidských zdrojů, Management obchodu a Finanční řízení)

Navazující magisterský stupeň

 • Průmyslový management
 • Podniková ekonomika a manažerská informatika
 • Ekonomika a management (specializace Řízení dodavatelských řetězců)

Podání přihlášky

Uchazeč podá v termínu do 30. 4. 2022 přihlášku ke studiu v prezenční formě v některém z výše uvedených studijních programů a specializací v rámci 1. kola přijímacího řízení, která se shoduje s vybraným studijním bakalářským nebo magisterských programem popřípadě jeho specializací. Přihlašujte se od 1. února 2022 v době, kdy firmy přesně specifikují své požadavky na výběrové řízení a jsou aktualizovány přihlášky. 

Jak mám postupovat? 

1. Stáhněte a vyplňte formulář přihlášky „Žádost o zařazení do programu duálního vzdělávání STUDY&WORK“ bakalářského nebo magisterského programu“ viz odkazy výše.

2. Žádost o zařazení do programu STUDY&WORK podejte takto:

a) Jste-li již studentem/kou školy, otevřete formulář pro studující v kontaktním centru s názvem „Přihláška do programu STUDY&WORK“ zde (použijte přihlašovací údaje jako do AIS, uživatelské jméno je ve tvaru xnovak apod.) 

b) Nejste-li zatím studentem/kou školy, otevřete formulář pro studující v kontaktním centru s názvem „Přihláška do programu STUDY&WORK“ zde (použijte přihlašovací údaje jako do e-přihlášky, uživatelské jméno je ve tvaru 90022049 apod.)

3. Ve formuláři vyplňte povinná pole, vložte níže uvedené povinné přílohy a žádost uložte:

a) Žádost o zařazení do programu duálního vzdělávání STUDY&WORK bakalářského nebo magisterského studijního programu.

b) Motivační dopis.

c) Životopis

d) Jakékoliv jazykové certifikáty a jiná osvědčení apod., které informují o Vaší další získané kvalifikaci, pouze pokud jsou k dispozici.

e) V případě, že se hlásíte do bakalářských studijních programů, vložte kopie vysvědčení ze středních škol v jednom pdf souboru (od 1. ročníku po současnost), cizinci kopii maturitního vysvědčení.

f) V případě, že se hlásíte do magisterských studijních programů, vložte výpis doposud získaných studijních výsledků potvrzené univerzitou, cizinci kopii bakalářského diplomu.

Jeden přiložený dokument může mít maximální velikost 10 MB. Pokud jeden přiložený dokument přesahuje tento limit, doporučujeme rozdělení dokumentu do více příloh.

4. Status vaší žádosti můžete průběžně kontrolovat v přehledu žádostí, zároveň vás budeme o všem podstatném informovat prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného ve vaší přihlášce. Sběr dat probíhá do 30. 4. 2021. Pokud student splní všechny podmínky pro přijetí do studia včetně podání „Žádosti o zařazení do programu duálního vzdělávání STUDY&WORK“ bakalářských/magisterských studijních programů a jejich specializací a dodání požadovaných příloh, je pozván na výběrové řízení za účasti zástupců společností uvedených v rámci „Žádosti o zařazení do programu duálního vzdělávání STUDY&WORK“. Plánovaný termín pohovorů připadá na měsíce květen/červen a o jeho konání budete včas informováni.  

Mgr. Alena Bednárová

Studijní referentka