Menu

Publikace Digitální Česko v digitální Evropě

ŠKODA AUTO Vysoká škola představuje novou publikaci "Digitální Česko v digitální Evropě ", která zachycuje, jakou cestou by se proces digitalizace v České republice měl dále ubírat. Identifikuje klíčové oblasti v zavádění e-Governmentu a poskytuje konkrétní doporučení digitalizačních postupů, s úspěchem uplatněných v zahraničí. Využití publikace předpokládají jak Úřad vlády ČR, tak Ministerstvo vnitra ČR. Publikace vznikla se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA, projektu č. TL01000147 s názvem „Nové výzvy e-Governmentu v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky“.

Nastupující koncepty digitalizace a e-Governmentu, úzce spojené s termíny jako Industry 4.0 či Internet of Things, jsou v několika ohledech revoluční. Nenabízí pouze nové modely hospodářského růstu, které mnoha zemím umožní vstoupit do skupiny vysokopříjmových ekonomik, ale představují i další příležitost pro malé a středně velké země, jak se mezinárodně prosadit. Implementace a efektivní využití těchto konceptů totiž není samotnou velikostí ekonomik nikterak limitováno. Očekávaná vyšší míra hospodářského růstu se předpokládá především skrze vyšší stupeň automatizace a digitalizace výrobních procesů a služeb, uživatelsky snažší komunikaci mezi občanem a státem, úspěšnější boj proti finančním podvodům, efektivnější redistribuci sociální pomoci či vyšší míru státních úspor.

 

Ačkoli Česká republika v posledních letech své úsilí v oblasti digitalizace a e-Governmentu zvýšila, v mnoha ohledech za svými evropskými protějšky stále zaostává. Předložená publikace „Digitální Česko v digitální Evropě“, představuje jakou cestou by se proces digitalizace v České republice měl dále ubírat a přikládá i souhrnný seznam konkrétních kroků a doporučení pro oblasti:

• Digitalizace veřejné správy a služeb;

• Rozvoj digitálních dovedností a kompenzace nedostatku ICT pracovníků;

• Elektronická fakturace a její využívání v členských státech EU;

• Digitalizace malých a středních podniků;

• Regulace e-Governmentu v EU;

• Podpora startupů;

• Kyberprostor a kybernetická bezpečnost ČR.

 

Komplexní doporučení jsou založena především na současných „best practices“ ostatních evropských zemí. Základním bodem přitom byl výběr takových metod a postupů, které socio-ekonomicky nejvíce odpovídají českému prostředí a mají tak potenciál být v České republice efektivně implementovány.

Autorský tým ŠKODA AUTO Vysoké školy je přesvědčen, že Česká republika má mnoho předpokladů a příležitostí probíhající digitalizační transformaci vyspělých zemí úspěšně zvládnout a tím pádem rozvinout svůj hospodářský potenciál. Předložená publikace by měla být vnímána jako jeden z nástrojů přispívajících ke splnění tohoto cíle.

Text publikace je dostupný online ke stažení:

Digitalni_Cesko_FINAL ONLINE VERSION.pdf

Projekt č. TL01000147 „Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky“ je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

tačr.jpg