Menu

SGS Přihláška

Přihláška ke stažení je k dispozici níže.

Soutěž se řídí zveřejněnými Zásadami a Pravidly Studentské grantové soutěže ŠAVŠ.

Soutěžní lhůta začíná dnem vyhlášení a končí 31. 1. 2021.

Vyplněnou grantovou přihlášku odevzdají navrhovatelé pracovnici oddělení VaV Ing. L. Honzákové, která zajišťuje administraci projektů Studentské grantové soutěže na ŠKODA AUTO Vysoké škole.

Vložit soubor