Bakalářský program v českém jazyce

Studium v bakalářském programu se zahajuje zpravidla jednou ročně.

Elektronické přihlášky do studia od zimního semestru akademického roku 2021/2022, který začíná v září 2021, budou spuštěny 28.11.2020.Termíny přijímacího řízení

Důležité upozornění: Přihlášky jsou k termínům zápisů přiřazovány dle data doručení (pokud uchazeč neuvede jinak). E-přihlášky, které nebudou k datu uzávěrky kola kompletní, budou převedeny do dalšího kola. E-přihlášky, které nebudou kompletní ani k datu 16.09.2021 , budou odmítnuty.

Jak postupovat při podání přihlášky

UCHAZEČI, KTEŘÍ ZÍSKALI STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

1. Spusťte aplikaci pro e-přihlášky a zde vyplňte požadované údaje a zkompletujte všechny její sekce.

2. Na adresu školy (viz. níže) zašlete úředně vidimovanou kopii maturitního vysvědčení. Pokud v termínu podání přihlášky maturitní vysvědčení ještě nemáte k dispozici, doručte jej na studijní oddělení co nejdříve po jeho obdržení.

3. Uhraďte zvýhodněný administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč (číslo účtu a variabilní symbol získáte v průběhu vyplňování e-přihlášky). Potvrzení o zaplacení není třeba zasílat, platba je obvykle zpracována automaticky do 1 týdne od data zaplacení.

4. Sledujte svou přihlášku on-line. V aplikaci e-přihlášky získáte přístupové údaje, díky kterým budete moci s Vaší přihláškou až do uzávěrky pracovat a sledovat její vývoj. Přihláška bude považována za kompletní a přijatou teprve po splnění všech náležitostí včetně ověření zaplacení administrativního poplatku. Je proto v zájmu uchazeče tuto skutečnost zkontrolovat. V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz.

 

UCHAZEČI, KTEŘÍ ZÍSKALI STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ V ZAHRANIČÍ

Pokud se na Vás jako uchazeče o studium vztahuje vízová povinnost, doporučujeme Vám podat elektronickou přihlášku a předložit maturitní vysvědčení již v řádném termínu (1. kolo) přijímacího řízení, aby mohl být proces získání víza započat co nejdříve.

1. Vyplňte elektronickou přihlášku a zkompletujte všechny její sekce.

2. Na adresu školy (viz. níže) zašlete úředně vidimovanou kopii maturitního vysvědčení včetně dodatku k vysvědčení spolu s úředním překladem obou dokumentů do českého jazyka. Pokud v termínu podání přihlášky maturitní vysvědčení ještě nemáte k dispozici, doručte jej na studijní oddělení co nejdříve po jeho obdržení.

3. Uhraďte zvýhodněný administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč (číslo účtu a variabilní symbol získáte v průběhu vyplňování e-přihlášky). Potvrzení o zaplacení není třeba zasílat, platba je obvykle zpracována automaticky do 1 týdne od data zaplacení.

4. Sledujte svou přihlášku on-line. V aplikaci e-přihlášky získáte přístupové údaje, díky kterým budete moci s Vaší přihláškou až do uzávěrky pracovat a sledovat její vývoj. Přihláška bude považována za kompletní a přijatou teprve po splnění všech náležitostí včetně ověření zaplacení administrativního poplatku. Je proto v zájmu uchazeče tuto skutečnost zkontrolovat. V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz.

5. Každý student, který získal středoškolské vzdělání v zahraničí a zamýšlí pokračovat ve studiu v České republice, musí podstoupit tzv. proces "Uznání zahraničního vzdělání" (nostrifikaci). Podrobné informace naleznete v dokumentu Informace pro zahraniční uchazeče a uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí

6. Uchazeči o studium si v průběhu přijímacího řízení mohou objednat doplňkové služby, jako jsou: rezervace ubytování a vystavení potvrzení o ubytování, odeslání dokumentů o přijetí ke studiu prostřednictvím expresní mezinárodní kurýrní služby či asistence při uznávání předchozího vzdělání (tzv. nostrifikaci). Více informací naleznete v naší nabídce.

7. Uchazeči o studium, kteří se hlásí přes agentury, musí zaplatit administrativní poplatek a školné přímo na bankovní účet ŠKODA AUTO Vysoké školy. Agentury nejsou oprávněny vybírat tyto poplatky.

KONTAKT PRO ZASÍLÁNÍ DOKUMENTŮ:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - Studijní oddělení
Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 293 01, Česká republika
Email: ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz
Tel.: +420 326 823 040