ONLINE DOD

DOD ONLINE - 05. 11. 2020 od 15:00 HODIN

Mladá Boleslav

Termín:

05. 11. 2020 od 15:00 hodin 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE

Praha

Termín:

05. 11. 2020 od 15:00 hodin 

DEN OTEVŘENÝCDH DVEŘÍ ONLINE

Return
+

Máte otázky ke studiu na naší škole? Přinášíme vám odpovědi na nejčastější otázky ke studiu na ŠKODA AUTO Vysoké škole, které dostáváme v rámci dnů otevřených dveří.

 

Jakou formou probíhá přijímací řízení?

ŠKODA AUTO Vysoká škola přijímá uchazeče do bakalářských i navazujících magisterských specializací a programů BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. 

Po kompletaci Vaší přihlášky ke studiu, Vám bude zaslána pozvánka k zápisu s podrobnými informacemi. Jakmile se dostavíte k zápisu, bude provedena Vaše registrace, pro tu je nutné mít občanský průkaz/pas a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení/diplomu. Po registraci probíhá informační blok a podpis smlouvy o studiu, po té dojde k Vašemu oficiálnímu zápisu do studia, vytvoření účtu ve školním systému AIS - Akademický informační systém.

Jak dlouho probíhá studium?

Bakalářské studium na ŠAVŠ probíhá 3,5 roku. Do pátého semestru studia je k zvýšení uplatnitelnosti absolventů zařazena povinná praxe studentů. Pro povinné praxe si studenti nejčastěji volí společnost ŠKODA AUTO, jiné partnerské společnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždí za podpory programu Erasmus+.

Máte na vaší škole pro studenty motivační programy a stipendia?

Ano, na ŠAVŠ studentům nabízíme jak motivační programy, tak stipendia, konkrétně se jedná o stipendia prospěchová, mimořádná, sociální a ubytovací. Podrobnosti ke stipedniím najdete ve Stipendijním řádu.

O motivační program je nutné žádat před zahájením studia, podrobné informace najdete též na našich webových stránkách v sekci pro uchazeče – motivační programy.

Jednou z cest jak se do motivačního programu dostat jsou i Národní srovnávací zkoušky (SCIO). Více informací a aktuální harmonogram termínů zkoušek jsme pro vás vyhledali a přinášíme zde.

Jaké mají studenti možnosti ubytování?

Škola nemá své vlastní ubytovací kapacity, ale spolupracuje s několika zařízeními, která studentům poskytují své ubytovací kapacity. Nově začala škola spolupracovat s Hotelem Věnec, který nabízí určitou kapacitu pro naše studenty, pro podrobné informace se můžete obrátit na Ing. Kateřinu Kulhavou, M.A. email: katerina.kulhava@savs.cz. 

Na pražské pobočce studenti mohou využívat koleje VŠE.

Více o nabídce ubytování nalezente zde.

V jaké výši je školné za semestr na ŠKODA AUTO Vysoké škole?

Na bakalářském studiu je školné ve výši 29 000Kč/semestr. Na magisterském studiu je školné 32 000Kč/semestr.

Kde se mohou studenti stravovat?

Stravování pro studenty v Mladé Boleslavi je zajištěno společností Aramark, jejíž provozovna je přímo v areálu školy Na Karmeli. Studenti naší pražské pobočky, mohou využít menzu VŠE, která je umístěna přímo v přízemí budovy, kde škola sídlí. Více o možnostech a výši stravování najdete zde.

Co je Buddy systém a jak funguje?

Buddy systém ti pomůže se zorientovat na vysoké škole ještě před nástupem studia. Buddy je vlastně kámoš a parťák, který studentům pomůže se na naší škole adaptovat. Chcete více informací a máte zájem o svého Buddyho? Neváhejte a klikněte sem.

 

Nenašli jste odpověď na vaše otázky? Nevadí, v případě dalších dotazů a detailnějších informací se obracejte na naše studijní oddělení.

 

 Zajímá Vás už nyní jak to na ŠKODA AUTO Vysoké škole se sídlem Na Karmeli v Mladé Boleslavi a na naší pražské pobočce se sídlem Ekonomická 957 na Praze 4 vypadá? Prohlédněte si videa!

Prohlédněte si prostory ŠKODA AUTO Vysoké školy v Mladé Boleslavi Na Karmeli

... a nahlédněte i do prostor naší pražské pobočky...

Pro individuální prohlídku v anglickém jazyce kontaktujte Denisu Římalovou na denisa.rimalova@savs.cz.

Chtěli bychom Vás informovat, že v průběhu akce mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální (kamerové) záznamy. Tyto záznamy nijak dále nezpracováváme (např. za účelem identifikace návštěvníků), pouze je využíváme pro zpravodajské účely. To znamená, že fotografie z akcí můžeme zveřejnit na webových stránkách či na našich veřejných účtech sociálních sítí (Facebook, Instagram, LinkedIn) nebo v tištěných a elektronických materiálech. Pokud nemáte zájem být fotografováni nebo natáčeni pro tyto účely, dejte nám o tom vědět na hana.loskot@savs.cz

 

Informační memorandum o zpracování osobních údajů na ŠAVŠ.