Motivační program a stipendia

Motivační program a stipendia

ŠKODA AUTO Vysoká škola poskytuje svým studentům řadu finančních výhod a dalších benefitů. Studovat soukromou vysokou školu zcela zdarma? U nás je to možné. Pokud patříte mezi nejlepší studenty v ročníku, patřičně to odměníme. A přidáme k tomu ještě auto za zvýhodněnou cenu nebo možnost již při studiu pracovat ve studovaném oboru.

Motivační program


O přijetí do motivačního programu rozhoduje komise jmenovaná rektorem ŠKODA AUTO Vysoké školy. Uchazečům, kteří podají žádost o přijetí do programu, bude výsledek rozhodnutí komise o zařazení do programu zaslán nejpozději k datu zápisu do studia.

Komu je program určen

- Pro nové studenty bakalářského i navazujícího magisterského programu
- Určeno uchazečům studujícím v českém jazyce
- Pro uchazeče o prezenční formu studia 

 

Co získáte?

 - Stipendium ve výši školného
 - Při plnění podmínek stipendium po celou dobu studia

Jak se do programu dostat?

 - Do programu pro studenty bakalářského studia vedou 4 cesty:

 • Národních srovnávací zkoušky (SCIO) na úrovni percentilu 75 nebo lepšího v základní zkoušce z obecných studijních předpokladů
 • Dosažení výsledku v didaktickém testu maturitní zkoušky Matematika rozšiřující nebo Matematika+ na úrovni percentilu 60 nebo lepšího.
 • Průměrný prospěch po celou dobu čtyřletého studia na SŠ do 1,3 nebo 1,5
 • Nárok na stipendium ve výši 50 % školného: Národní srovnávací zkoušky (SCIO) na úrovni percentilu 60 nebo lepšího v základní zkoušce z obecných studijních předpokladů

 - Do programu pro studenty navazujícího magisterského studia vedou 3 cesty:

 • Průměrný prospěch v celém průběhu bakalářského studia do 1,5
 • Odborná práce zveřejněná v recenzovaném časopise.
 • Nárok na stipendium ve výši 3 000 Kč za každý semestr: Průměrný prospěch v celém průběhu bakalářského studia do 3,0 (prezenční a kombinované studium)
 • Do programu Průmyslový management - Průměrný prospěch v celém průběhu bakalářského studia do 2.0 

Přihláška do motivačního programu

Vyplněnou přihlášku můžete zasílat také scanem na jana.stastna@savs.cz

Podmínkou pro zařazení do motivačního programu je podání e-přihlášky ke studiu do 1.kola příjmacího řízení. 

Maturitní vysvědčení/ diplom pro zařazení do motivačního programu je nutné dodat jako úředně ověřenou kopii (osobně nebo poštou)

Detailní podmínky zařazení do programu najdete zde


Důležité termíny pro podání žádosti:

Přihláška do motivačního programu musí být zaslána na studijní oddělení ŠAVŠ nejpozději
 - do 31. 5. 2021 těmi uchazeči, kteří se hlásí do bakalářského studijního programu se zahájením studia od ZS 2021/2022;

- do 31.1.2021 těmi uchazeči, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu se zahájením studia od LS 2020/2021
 - do 13. 6. 2021 těmi uchazeči, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu se zahájením studia od ZS 2021/2022.

Stipendia


ŠKODA AUTO Vysoká škola poskytuje svým studentům nejen ubytovací a sociální stipendia. Ale také prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky, či mimořádná stipendia.

Typy poskytovaných stipendií:

1) Ubytovací stipendium
2) Sociální stipendium
3) Prospěchové stipendium
4) Mimořádné stipendium

Více o podmínkách a výši stipendií najdete ve stipendijním řádu.

STUDY&WORK


Další benefity pro studenty

STUDY&WORK je unikátní program, který mezi českými veřejnými i soukromými vysokými školami jinde než na ŠKODA AUTO Vysoké škole nenajdete. Jedinečnou duální formu studia začala ŠKODA AUTO Vysoká škola uskutečňovat ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO a.s. v akademickém roce 2019/2020. Program STUDY&WORK umožňuje studentům kombinovat studium v bakalářských profesních programech ve ŠKODA AUTO Vysoké škole s neobyčejně rozsáhlou, kvalitní a velmi dobře finančně ohodnocenou odbornou praxí u jednoho z největších českých zaměstnavatelů v České republice - společnosti ŠKODA AUTO a.s..

 

Více informace naleznete zde.

 

STUDY&DRIVE


Program STUDY&DRIVE nabízí studentům a jejich rodinným příslušníkům možnost získat automobil na operativní leasing za stejně výhodných podmínek, jaké mají zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO a. s.

Co student zapojením do programu získá? 

 • nový vůz na 12-15 měsíců
 • využití pro studenta i jeho rodinné příslušníky
 • výběr různých kategorií vozu od CITIGO či FABIE až po KODIAQ A SUPERB
 • možnost vybrat si z různých kombinací výbavy vozu

Jak se přihlásit?

 • program je určen pouze stávajícím studentům školy
 • pro zařazení do programu stačí podat žádost přes kontaktní centrum v AIS

Více informací o programu je k dispozici v neveřejné části AIS, nebo přímo na Studijním oddělení

Zaměstnanecká sleva pro studenty ŠAVŠ

,

Studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy mohou uplatnit zaměstnaneckou slevu na produkty z ŠKODA Shopu v Zákaznickém centru

• ŠKODA Originální příslušenství – 10%

• ŠKODA Reklamní předměty – 15%

Pro udělení slevy musí student předložit interní sdělení, o které si požádá prostřednictvím kontaktního centra - Obecný dotaz s nárokem na tento benefit. Do žádosti student napíše, že žádá o interní sdělení sleva na ŠKODA Shop. Jakmile bude v komentáři u žádosti napsáno, že je sdělení připravené, bude možné si ho vyzvednout na studijním oddělení ŠAVŠ.