Motivační program a stipendia

Motivační program a stipendia

ŠKODA AUTO Vysoká škola poskytuje svým studentům řadu finančních výhod a dalších benefitů. Studovat soukromou vysokou školu zcela zdarma? U nás je to možné. Pokud patříte mezi nejlepší studenty v ročníku, patřičně to odměníme. A přidáme k tomu ještě auto za zvýhodněnou cenu nebo možnost již při studiu pracovat ve studovaném oboru.

Motivační program


O přijetí do motivačního programu rozhoduje komise jmenovaná rektorem ŠKODA AUTO Vysoké školy. Uchazečům, kteří podají žádost o přijetí do programu, bude výsledek rozhodnutí komise o zařazení do programu zaslán nejpozději k datu zápisu do studia.

Komu je program určen

- Pro nové studenty bakalářského i navazujícího magisterského programu
- Určeno uchazečům studujícím v českém jazyce
- Pro uchazeče o prezenční formu studia 

 

Co získáte?

 - Stipendium ve výši školného
 - Při plnění podmínek stipendium po celou dobu studia

Jak se do programu dostat?

 - Do programu pro studenty bakalářského studia vedou 4 cesty:

 • Národních srovnávací zkoušky (SCIO) na úrovni percentilu 75 nebo lepšího v základní zkoušce z obecných studijních předpokladů
 • Dosažení výsledku v didaktickém testu maturitní zkoušky Matematika+ na úrovni percentilu 60 nebo lepšího.
 • Průměrný prospěch po celou dobu čtyřletého studia na SŠ do 1,5
 • Nárok na stipendium ve výši 50 % školného: Národní srovnávací zkoušky (SCIO) na úrovni percentilu 60 nebo lepšího v základní zkoušce z obecných studijních předpokladů

 - Do programu pro studenty navazujícího magisterského studia vedou 3 cesty:

 • Průměrný prospěch v celém průběhu bakalářského studia do 1,5
 • Odborná práce zveřejněná v recenzovaném časopise.
 • Nárok na stipendium ve výši 3 000 Kč za každý semestr: Průměrný prospěch v celém průběhu bakalářského studia do 3,0 (prezenční a kombinované studium)

Přihláška do motivačního programu

Detailní podmínky zařazení do programu najdete zde.


Důležité termíny pro podání žádosti:

Přihláška do motivačního programu musí být zaslána na studijní oddělení ŠAVŠ nejpozději

 - do 31. 1. 2020 těmi uchazeči, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu se zahájením studia od LS 2019/2020;
 - do 31. 5. 2020 těmi uchazeči, kteří se hlásí do bakalářského studijního programu se zahájením studia od ZS 2020/2021;
 - do 13. 6. 2020 těmi uchazeči, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu se zahájením studia od ZS 2020/2021.

Stipendia


ŠKODA AUTO Vysoká škola poskytuje svým studentům nejen ubytovací a sociální stipendia. Ale také prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky, či mimořádná stipendia.

Typy poskytovaných stipendií:

1) Ubytovací stipendium
2) Sociální stipendium
3) Prospěchové stipendium
4) Mimořádné stipendium

Více o podmínkách a výši stipendií najdete ve stipendijním řádu.

STUDY&WORK


Další benefity pro studenty

Program STUDY&WORK je realizován ve spolupráci se ŠKODA AUTO a. s. a je určen studentům prezenčního studia profesní specializace Logistika a management kvality. Studentům umožňuje studovat, získávat pracovní zkušenosti a navíc už po dobu studia vydělávat.

Co student zapojením do programu získá?

 • 18 měsíců pracovních zkušeností po dobu bakalářského studia ve společnosti ŠKODA AUTO a. s.
 • měsíční stipendium od společnosti ŠKODA AUTO a. s. ve výši až 5 000 Kč - průměrný výdělek až 14 000 Kč měsíčně po dobu studia
 • i nadále možnost čerpat další finanční benefity jako např. motivační program či prospěchové stipendium

Jak se přihlásit?

 • uchazeč si podá přihlášku ke studiu specializace Logistika a management kvality (prezenční forma studia) v rámci 1. kola přijímacího řízení
 • nejpozději poslední den 1. kola přijímacího řízení doručí uchazeč na Studijní oddělení (alena.bednarova@savs.cz) přihlášku do programu STUDY&WORK včetně motivačního dopisu a životopisu
 • pokud splní všechny podmínky pro přijetí do studia, je pozván na výběrové řízení do ŠKODA AUTO a. s. (assessment centrum)
 • až 20 studentů je na základě výsledků z výběrového řízení zařazeno do programu

V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr. Alenu Bednárovou (alena.bednarova@savs.cz), přihlášku do programu vyplníte zde a zašlete elektronicky na adresu Mgr. Bednárové.

 

STUDY&DRIVE


Program STUDY&DRIVE nabízí studentům a jejich rodinným příslušníkům možnost získat automobil na operativní leasing za stejně výhodných podmínek, jaké mají zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO a. s.

Co student zapojením do programu získá? 

 • nový vůz na 12-15 měsíců
 • využití pro studenta i jeho rodinné příslušníky
 • výběr různých kategorií vozu od CITIGO či FABIE až po KODIAQ A SUPERB
 • možnost vybrat si z různých kombinací výbavy vozu

Jak se přihlásit?

 • program je určen pouze stávajícím studentům školy
 • pro zařazení do programu stačí podat žádost přes kontaktní centrum v AIS

Více informací o programu je k dispozici v neveřejné části AIS, nebo přímo na Studijním oddělení