Motivační program a stipendia

Motivační program a stipendia

ŠKODA AUTO Vysoká škola poskytuje svým studentům řadu finančních výhod a dalších benefitů. Studovat soukromou vysokou školu zcela zdarma? U nás je to možné. Pokud patříte mezi nejlepší studenty v ročníku, patřičně to odměníme. A přidáme k tomu ještě auto za zvýhodněnou cenu nebo možnost již při studiu pracovat ve studovaném oboru.

Motivační program


O přijetí do motivačního programu rozhoduje komise jmenovaná rektorem ŠKODA AUTO Vysoké školy. Uchazečům, kteří podají žádost o přijetí do programu, bude výsledek rozhodnutí komise o zařazení do programu zaslán nejpozději k datu zápisu do studia.

Komu je program určen

- Pro nové studenty bakalářského i navazujícího magisterského programu
- Určeno uchazečům studujícím v českém jazyce
- Pro uchazeče o prezenční formu studia 

 

Co získáte?

 - Stipendium ve výši školného
 - Při plnění podmínek stipendium po celou dobu studia

Jak se do programu dostat?

 - Do programu pro studenty bakalářského studia vedou 4 cesty:

 • Národních srovnávací zkoušky (SCIO) na úrovni percentilu 75 nebo lepšího v základní zkoušce z obecných studijních předpokladů
 • Dosažení výsledku v didaktickém testu maturitní zkoušky Matematika rozšiřující nebo Matematika+ na úrovni percentilu 60 nebo lepšího.
 • Průměrný prospěch po celou dobu čtyřletého studia na SŠ do 1,3 nebo 1,5
 • Nárok na stipendium ve výši 50 % školného: Národní srovnávací zkoušky (SCIO) na úrovni percentilu 60 nebo lepšího v základní zkoušce z obecných studijních předpokladů

 - Do programu pro studenty navazujícího magisterského studia vedou 3 cesty:

 • Průměrný prospěch v celém průběhu bakalářského studia do 1,5
 • Odborná práce zveřejněná v recenzovaném časopise.
 • Do programu Průmyslový management - Průměrný prospěch v celém průběhu bakalářského studia do 2.0 

Přihláška do motivačního programu

Postup podání přihlášky do motivačního programu

 1. Stáhněte a vyplňte formulář přihlášky
 2. Žádost o zařazení do MP (do přílohy vložte vyplněnou přihlášku) podejte takto: a) Jste-li již studentem/kou školy, otevřete tento formulář žádosti (použijte přihlašovací údaje jako do AIS, uživatelské jméno je ve tvaru xnovak apod.) b) Nejste-li zatím studentem/kou školy, otevřete tento formulář žádosti  (použijte přihlašovací údaje jako do e-přihlášky, uživatelské jméno je ve tvaru 90022049 apod.)
 3. Ve formuláři vyplňte povinná pole, vložte žádost o zařazení do motivačního programu a žádost uložte
 4. Status vaší žádosti můžete průběžně kontrolovat v přehledu žádostí, zároveň vás ale budeme o všem podstatném informovat prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného ve vaší přihlášce

V případě dotazů se obracejte na jana.stastna@savs.cz

Podmínkou pro zařazení do motivačního programu je podání e-přihlášky ke studiu do 1.kola příjmacího řízení. 

Pro zařazení do MP pro bakalářské studium, je třeba doručit osobně nebo poštou úředně ověřené kopie vysvědčení ze SŠ nebo výpis studijních výsledků potvrzený SŠ.

Pro zařazení do MP pro navazující magisterské studium, je třeba doručit osobně nebo poštou výpis studijních výsledků za bakalářské studium.

Detailní podmínky zařazení do programu najdete zde.

   

Důležité termíny pro podání žádosti:

Přihláška do motivačního programu musí být zaslána na studijní oddělení ŠAVŠ nejpozději:


do 31. 5. 2021 těmi uchazeči, kteří se hlásí do bakalářského studijního programu se zahájením studia od ZS 2021/2022;

- do 31.1.2021 těmi uchazeči, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu se zahájením studia od LS 2020/2021

do 13. 6. 2021 těmi uchazeči, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu se zahájením studia od ZS 2021/2022.

Stipendia


ŠKODA AUTO Vysoká škola poskytuje svým studentům nejen ubytovací a sociální stipendia. Ale také prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky, či mimořádná stipendia.

Typy poskytovaných stipendií:

1) Ubytovací stipendium
2) Sociální stipendium
3) Prospěchové stipendium
4) Mimořádné stipendium

Více o podmínkách a výši stipendií najdete ve stipendijním řádu.

STUDY&WORK


Další benefity pro studenty

STUDY&WORK je unikátní program, který mezi českými veřejnými i soukromými vysokými školami jinde než na ŠKODA AUTO Vysoké škole nenajdete. Jedinečnou duální formu studia začala ŠKODA AUTO Vysoká škola uskutečňovat ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO a.s. v akademickém roce 2019/2020. Program STUDY&WORK umožňuje studentům kombinovat studium v bakalářských profesních programech ve ŠKODA AUTO Vysoké škole s neobyčejně rozsáhlou, kvalitní a velmi dobře finančně ohodnocenou odbornou praxí u jednoho z největších českých zaměstnavatelů v České republice - společnosti ŠKODA AUTO a.s..

 

Více informace naleznete zde.

 

STUDY&DRIVE


Program STUDY&DRIVE nabízí studentům a jejich rodinným příslušníkům možnost získat automobil na operativní leasing za stejně výhodných podmínek, jaké mají zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO a. s.

Co student zapojením do programu získá? 

 • nový vůz na 12-15 měsíců
 • využití pro studenta i jeho rodinné příslušníky
 • výběr různých kategorií vozu od CITIGO či FABIE až po KODIAQ A SUPERB
 • možnost vybrat si z různých kombinací výbavy vozu

Jak se přihlásit?

 • program je určen pouze stávajícím studentům školy
 • pro zařazení do programu stačí podat žádost přes kontaktní centrum v AIS

Více informací o programu je k dispozici v neveřejné části AIS, nebo přímo na Studijním oddělení

Zaměstnanecká sleva pro studenty ŠAVŠ

,

Studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy mohou uplatnit zaměstnaneckou slevu na produkty z ŠKODA Shopu v Zákaznickém centru

• ŠKODA Originální příslušenství – 10%

• ŠKODA Reklamní předměty – 15%

Pro udělení slevy musí student předložit interní sdělení, o které si požádá prostřednictvím kontaktního centra - Obecný dotaz s nárokem na tento benefit. Do žádosti student napíše, že žádá o interní sdělení sleva na ŠKODA Shop. Jakmile bude v komentáři u žádosti napsáno, že je sdělení připravené, bude možné si ho vyzvednout na studijním oddělení ŠAVŠ.