Online mba


ZÍSKANÝ TITUL -  MBA

FORMA STUDIA - Online

DÉLKA STUDIA - 24 měsíců

JAZYK STUDIA - Anglický

UPLATNĚNÍ - Manažerské kádry a střední management

NÁROČNOST - 120 kreditů v 18 studijních modulech

 

Základní informace

Online MBA program je programem celoživotního vzdělávání specificky zaměřeným na potřeby a perspektivy profesionálů v počátečních fázích kariérní cesty, kteří jsou motivováni k samostudiu pomocí virtuálního učení. Cílem programu je rozvoj znalostí a dovedností ke zvládání současných výzev manažerské profese. Program nabízí možnost vlastní odborné profilace za účelem získání předpokladů pro brzký kariérní posun.

Studijní moduly

Hlavní odlišnosti online MBA programu ŠKODA AUTO Vysoké školy:

• Možnost zvolit si specializaci prostřednictvím dvou volitelných modulů

• Výuka plně v anglickém jazyce

• Rozvoj kompetencí pro interakci v online prostředí

• Špičkový tým mezinárodních lektorů

• Kredit 5.000 Kč na volitelné kurzy na Coursera

• Program akreditován ACBSP – AccreditationCouncilfor Business Schools and Programs

Výukové přístupy:

• Online výuka v prostředí MS Teams

• Výuka založená na případových studiích a příkladech

• Simulační výuka součástí studia

 

 

 

Přijímací řízení

Zájemci o přijetí do online MBA programu vyplní a zašlou svou přihlášku na e-mail mba@savs.cz.

Rozhodnutí o přijetí do MBA programu je v kompetenci rektora na základě posouzení naplnění následujících minimálních kritérií:

1. Předchozí studium na vysoké škole – dosažený alespoň bakalářský stupeň vzdělání nebo ekvivalent.

2. Profesní zájem a předchozí pracovní zkušenosti – tříletá profesní zkušenost a motivační dopis, dokumentující profesní a kariérní zájem.

3. Znalost anglického jazyka – mezinárodní certifikát osvědčující jazykové znalosti anglického jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (např. FCE; IELTS 6.0; BULATS 60; BEC Vantage; TOEIC 750; TOEFL iBt 87; PTE General Level 3).

4. Motivace ke studiu – přijímací pohovor (uskutečňovaný přes VOIP či telefon).

 

 

 

Důležité termíny

Příjem přihlášek: do 15. 4. 2021

Předpokládaný termín zahájení studia: 01. 06. 2021

 

Školné a poplatky

Organizace studia

V každém kalendářním měsíci je ke studiu předepsán jeden výukový modul. Studium výukového modulu probíhá primárně v prostředí MS Teams. Každý výukový modul se skládá z části kontaktní v rozsahu alespoň dvakrát 90 minut v pátek odpoledne a z části samostudijní, která obsahuje videopřednášky, výuková videa, písemné podklady, případové studie a autokvízy. Každý modul je zakončen krátkou reflektivní seminární prací a/nebo vlastní videoprezentací. Poslední semestr studia je věnován závěrečné odborné práci (projektu) pod vedením zkušeného pedagoga.

Kontakty

Ing. Zdenka Makaloušová

administrátorka

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

ředitel MBA programu