Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

Studentům nastupujícím do 1. ročníků chceme nástup na vysokou školu usnadnit. Proto jsme pro vás připravili přípravné kurzy, které jsou určeny všem, kteří si nejsou v některých oblastech úplně jisti a rádi by si zopakovali učivo střední školy ještě před nástupem do studia.

Těšíme se na Vás!

Vyrovnávací kurz matematiky pro studenty nastupující do 1. ročníku vysoké školy

Tento intenzivní kurz je určen pro studenty nastupující do 1. ročníku bakalářského studijního programu, kteří se chtějí zdokonalit ve středoškolské matematice a vytvořit si tak kvalitní základ pro další studium matematiky v rámci studijního programu VŠ. Slouží k odstranění rozdílů v úrovni a rozsahu matematických znalostí a dovedností mezi absolventy různých typů středních škol.

Obecné informace

  • Kdy: V průběhu září (bude upřesněno)
  • Kde: V Mladé Boleslavi- ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Na Karmeli 1457, 29301 Mladá Boleslav)
  • Rozsah: 30 vyučovacích hodin
  • Cena: 2 400 Kč
  • Přihlášení: do 21. 8. 2020

Závazná přihláška ke stažení je ZDE

Informace k platbě kurzu

Úhradu kurzovného ve výši 2 400,- Kč proveďte na účet 2108726654/2700. Je nutné uvést variabilní symbol: 92020. Do textu pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. Platbu je potřeba provést nejpozději do 21. 8. 2020.


Harmonogram kurzu 

Tématický obsah kurzu

- Základy teorie množin a matematické logiky
- Základní poznatky z algebry, mocniny, odmocniny, výrazy
- Elementární funkce
- Rovnice a nerovnice - lineární , kvadratické, iracionální, exponenciální, logaritmické, goniometrické
- Vektorová algebra a analytická geometrie
- Posloupnosti
- Kombinatorika

 

Literatura bude doporučena vyučujícím kurzu na úvodní lekci.