Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

Studentům nastupujícím do 1. ročníků chceme nástup na vysokou školu usnadnit. Proto jsme pro vás připravili přípravné kurzy, které jsou určeny všem, kteří si nejsou v některých oblastech úplně jisti a rádi by si zopakovali učivo střední školy ještě před nástupem do studia.

Těšíme se na Vás!

Vyrovnávací kurz matematiky pro studenty nastupující do 1. ročníku vysoké školy

Tento intenzivní kurz je určen pro studenty nastupující do 1. ročníku bakalářského studijního programu, kteří se chtějí zdokonalit ve středoškolské matematice a vytvořit si tak kvalitní základ pro další studium matematiky v rámci studijního programu VŠ. Slouží k odstranění rozdílů v úrovni a rozsahu matematických znalostí a dovedností mezi absolventy různých typů středních škol. Přípravný kurz není povinný.

Obecné informace

  • Kdy: Kurz se bude konat v průběhu září
  • Kde: V Mladé Boleslavi- ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Na Karmeli 1457, 29301 Mladá Boleslav)
  • Rozsah: 30 vyučovacích hodin
  • Cena: 2 900 Kč
  • Přihlášení: do 20. 8. 2021

Závazná přihláška ke stažení je ZDE

Informace k platbě kurzu

Úhradu kurzovného ve výši 2 900,- Kč proveďte na účet 2108726654/2700. Je nutné uvést variabilní symbol: 92021. Do textu pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. Platbu je potřeba provést nejpozději před zahájením kurzu (doporučujeme po zveřejnění harmonogramu).

Při neúčasti na kurzu je platba nevratná.

Harmonogram kurzu naleznete ZDE

Tématický obsah kurzu

- Základy teorie množin a matematické logiky
- Základní poznatky z algebry, mocniny, odmocniny, výrazy
- Elementární funkce
- Rovnice a nerovnice - lineární , kvadratické, iracionální, exponenciální, logaritmické, goniometrické
- Vektorová algebra a analytická geometrie
- Posloupnosti
- Kombinatorika

 

Doporučená literatura bude sdělena vyučujícím na úvodní lekci kurzu.

Vyrovnávací kurz fyziky pro studenty nastupující do 1. ročníku vysoké školy

Tento intenzivní kurz je určen pro studenty nastupující do 1. ročníku bakalářského studijního programu. Cílem nového vyrovnávacího kurzu je stručně vysvětlit, resp. připomenout základy středoškolské fyziky z níže uvedených oblastí (včetně ukázek vybraných krátkých experimentů) a předvést aplikaci teorie v elementárních příkladech, jejichž správné vyřešení je nezbytné pro úspěšné zvládnutí předmětu Fyzika i navazujících specializovaných předmětů ve studijním programu Průmyslový management. Součástí výkladu a výpočtů bude připomenutí všech potřebných matematických znalostí a početních dovedností včetně využívání grafických prostředků (náčrtky, grafy). Přípravný kurz není povinný.

Obecné informace

  • Kdy: Kurz se bude konat v průběhu září
  • Kde: V Mladé Boleslavi- ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Na Karmeli 1457, 29301 Mladá Boleslav)
  • Rozsah: 20 vyučovacích hodin
  • Cena: 2 000 Kč
  • Přihlášení: do 20. 8. 2021

Závazná přihláška ke stažení je ZDE

Informace k platbě kurzu

Úhradu kurzovného ve výši 2 000,- Kč proveďte na účet 2108726654/2700. Je nutné uvést variabilní symbol: 202109. Do textu pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. Platbu je potřeba provést nejpozději před zahájením kurzu (doporučujeme po zveřejnění harmonogramu).

Při neúčasti na kurzu je platba nevratná.

Harmonogram kurzu naleznete ZDE

Tématický obsah kurzu

- Kinematický popis pohybu
- Statika a dynamika, rovnováha a těžiště těles
- Zákony zachování a jejich aplikace ve fyzice
- Fyzika pevných látek a tekutin
- Elektrické pole a obvody
- Elektromagnetické jevy
- Základy statistického zpracování, Chyby měření

- Shrnutí základních poznatků z fyziky a jejich aplikací

 

Doporučená literatura bude sdělena vyučujícím na úvodní lekci kurzu.