Školné

Školné na ŠKODA AUTO Vysoké škole se vyznačuje vynikajícím poměrem poskytnutého standardu služeb a jejich ceny. Našeho studenta považujeme za zákazníka, k jehož potřebám přistupujeme s plnou zodpovědností a úctou.

Nadané studenty motivujeme širokou nabídkou stipendijních a motivačních programů. Ti nejlepší u nás studují zcela zdarma.

Bakalářský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Uvedené částky jsou platné pro nově přijímané studenty a jsou garantovány po celou dobu studia.

Úhrada školného u oborů studovaných v českém jazyce se provádí dvakrát ročně bankovním převodem na začátku každého semestru.
Úhrada školného u oborů studovaných v anglickém jazyce se provádí jednou ročně bankovním převodem vždy na začátku každého akademického roku.