STUDY&WORK

STUDY&WORK je unikátní program, který mezi českými veřejnými i soukromými vysokými školami jinde než na ŠKODA AUTO Vysoké škole nenajdete. Jedinečnou duální formu studia začala ŠKODA AUTO Vysoká škola uskutečňovat ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO a.s. v akademickém roce 2019/2020. Program STUDY&WORK umožňuje studentům kombinovat studium v bakalářských profesních programech ve ŠKODA AUTO Vysoké škole s neobyčejně rozsáhlou, kvalitní a velmi dobře finančně ohodnocenou odbornou praxí u jednoho z největších českých zaměstnavatelů v České republice - společnosti ŠKODA AUTO a.s..

Celkový rozsah odborné praxe v průběhu 3,5 letého studia dosahuje 18 měsíců a zároveň umožňuje účast v programu STUDY&WORK výrazně snížit finanční náročnost studia. Student v tomto programu má průměrný měsíční výdělek až 14 000 Kč a k tomuto výdělku společnost ŠKODA AUTO a.s. poskytuje měsíční stipendium ve výši až 5 000 Kč.

Touto jedinečnou formou studia chce ŠAVŠ připravit své absolventy na zvyšující se požadavky zaměstnavatelů na kvalifikované odborníky s praktickými zkušenostmi a dovednostmi, a to nejen v automobilovém průmyslu.

V akademickém roce 2020/2021 bude program STUDY&WORK určen studentům prezenčního studia profesních bakalářských studijních programů Průmyslový management, Podniková ekonomika a manažerská informatika a Ekonomika a management (zejména specializace Logistika a management kvality, specializace Řízení lidských zdrojů a specializace Management obchodu).


Postup přihlašování:

• uchazeč si podá přihlášku k prezenčnímu studiu profesních studijních programů Průmyslový management, Podniková ekonomika a manažerská informatika a Ekonomika a management (zejména specializace Logistika a management kvality, specializace Řízení lidských zdrojů a specializace Management obchodu) v rámci 1. kola přijímacího řízení

• nejpozději do 30. 4. 2020 uchazeč doručí emailem Přihlášku do programu STUDY&WORK včetně motivačního dopisu, životopisu a kopie vysvědčení ze střední školy od prvního ročníku po současnost (v jednom pdf souboru) na emailovou adresu: alena.bednarova@savs.cz

• pokud student splní všechny podmínky pro přijetí do studia, je pozván na výběrové řízení (assesment centrum) za účasti zástupců společnosti Škoda Auto a.s.

• studenti jsou vybráni na základě výsledků z výběrového řízení a zařazeni do programu

V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr. Alenu Bednárovou (alena.bednarova@savs.cz).