Menu

Kurz Budoucí trendy vývoje automobilového průmyslu

18.05.2022 Místo ŠAVŠ, Na Karmeli

Cena: 2500,- Kč bez DPH

Popis kurzu

Kurz se zabývá tématem očekávaného vývoje budoucích trendů automobilového průmyslu především v oblasti využívání konvenčních a alternativních zdrojů energií, udržitelnosti využívání zdrojů a s tím související využitelnosti obnovitelných zdrojů. Dále se věnuje trendu elektromobility a jejímu očekávanému rozvoji. Nakonec uvádí očekávané globální vývojové trendy automobilového průmyslu související s tématy jako je sdílená mobilita, automobilová konektivita, autonomní řízení a virtuální realita.

Absolvováním kurzu účastník získá znalosti v oblastech:

  • Obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie a jejich možném využití v automobilovém průmyslu, alternativních palivech a biopalivech, vodíku a jeho možném využití v automobilovém průmyslu.
  • Elektromobility a jejího možného budoucího rozvoje, Bateriových elektromobilech BEV, baterií, nabíjecích stanicích a způsobech nabíjení, FCEV elektromobilech využívajících palivové články.
  • Globálních vývojových trendů automobilového průmyslu jako jsou automobilová konektivita, autonomní řízení, internet věcí, virtuální realita.

Pro koho je kurz určen?

Pro pracovníky pracující v automobilovém průmyslu a příbuzných oborech.

Předpoklady pro absolvování kurzu 

Kurz nevyžaduje žádné specifické požadavky na účastníky. Výhodou je orientace v nových trendech v automobilovém průmyslu.

Metody a formy výuky

  • Prezentace
  • Skupinová práce a diskuze k jednotlivým tématům
  • Videa a příklady z praxe

Obsah kurzu

Tematické zaměření bude následující:

  • Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
  • Alternativní paliva a biopaliva, vodík
  • Elektromobil BEV a FCEV, baterie, způsoby nabíjení, jízdní režimy, nabíjecí stanice
  • Automobilová konektivita, autonomní řízení, budoucí vize mobility

O lektorovi 

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.

Člen Katedry strojírenství a elektrotechniky

V současné době působí na Katedře strojírenství a elektrotechniky na ŠKODA AUTO Vysoké škole, kde vyučuje předměty se zaměřením na výrobní technologie a automobilovou techniku. Má bohaté praktické zkušenosti z působení ve výrobních podnicích jako specialista technického vývoje a plánovaní výroby. Aktivně se věnuje vědeckovýzkumné činnosti, publikuje vědecké články a podílí se na řešení projektů.