PROJEKTY

 

Jedná se o výzkumnou činnost na objednávku podnikatelských subjektů. Podnik formuluje konkrétní problém a obrací se na vysokou školu, aby za úplatu tento problém vyřešila. ŠAVŠ logicky nejčastěji řeší projekty ve spolupráci se svým zakladatelem ŠKODA AUTO, a.s., ale i pro další organizace, např. Siemens nebo AutoSAP.

 Analýza veřejného mínění o vybraných prvcích kvality života v regionech Rychnovsko a Mladoboleslavsko


Zadavatel: ŠKODA AUTO a.s.

Vedoucí projektu: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.

Řešitelský tým:

Katedra marketingu a managementu

Katedra informatiky

Katedra kvantitativních metod

Doba řešení: 2017-2021

Diversity wins - Adaptace školících materiálů na kulturní prostředí ČR

 

Zadavatel: ŠKODA AUTO a.s.

Vedoucí projektu: Mgr. Dagmar Sieglová, M.S.Ed., Ph.D.

Řešitelský tým: Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí

Doba řešení: 2019-2020

 

 

 

Snížení bezpečnostních rizik v důsledku manipulačních operací na svařovně

 

Zadavatel: ŠKODA AUTO a.s.

Vedoucí projektu: Ing. David Staš, Ph.D.

Řešitelský tým: Katedra řízení výroby, logistiky a kvality

Doba řešení: 2020

Koncepce statistického zpracování dat a makroekonomické analýzy IV.

 

Zadavatel: AutoSAP

Vedoucí projektu:

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

Mgr. Petr Šulc

Řešitelský tým:

Katedra kvantitativních metod

Katedra ekonomie a práva

Doba řešení: 2020

 

 

Technické řešení lodního zdvihadla Orlík

 

Zadavatel: AQUATIS a.s.

Vedoucí projektu: prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.

Řešitelský tým: Katedra strojírenství a elektrotechniky

Doba řešení: 2020