PROJEKTY

 

Jedná se o projekty financované ze zahraničních zdrojů, nejčastěji z rozpočtu Evropské unie (např. Operační programy, program Erasmus+, projekty European Research Area). U Operačních programů podmínky soutěže formuluje resort, který po schválení Evropskou komisí daný program administruje. U jiných programů, jako např. Erasmus+ nebo projektů ERA, vstupují čeští uchazeči do náročnějších podmínek mezinárodních soutěží, o to cennější je tyto zahraniční projekty získat.

 

PROJEKTY FINANCOVANÉ ZAHRANIČNÍMI POSKYTOVATELI

 

 

Vývoj nového SW od společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o.; Prediktivní plánovací aplikace 4.0.

 

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO)

Identifikace projektu: OP PIK

Hlavní příjemce projektu: DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Řešitel: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.

Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 5

Celková výše dotace na projekt: 3 575 577,46 Kč

 

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření inovativní, univerzální a snadno nastavitelné aplikace pro efektivní operativní plánování a řízení výrobních procesů v reálném čase, založené na využití prediktivní simulace.

  

Plural Voices of German and Czech MNCs subsidiaries‘ Diversity&Inclusion Management Strategies in the Czech Republic and Germany

 

Doba trvání: 9 měsíců

Začátek řešení: 1/4/2020

Ukončení řešení projektu: 31/12/2020

 

Partneři:

DE / University of Regensburg

CZ / ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA


Poskytovatel:
BTHA, Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

Rozpočet projektu:

5725 EUR ( 158 000 CZK)

 

Řešitelé projektu (za ŠAVŠ):

Mgr. Emil Velinov, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.