Menu

Výroční zasedání projektu Erasmus+ Joint Enterprise University Learning (JEUL)

Ve dnech 10. - 17. 1. 2020 se konalo v prostorách ŠAVŠ Výroční zasedání projektu Erasmus+ Joint Enterprise University Learning (JEUL) a dále Workshop on Embedding the Results of the Enterprise Survey and Feedback from Student Placements |ŠKODA AUTO Vysoká škola

Výročního zasedání projektu JEUL se zúčastnili zástupci všech evropských partnerských univerzit, tj. kromě hostitelské ŠAVŠ University of Siena, University of Vilnius, University of Kent a zástupci partnerských škol z Vietnamu a Číny, tedy Banking University Ho Chi Minh City, University of Economics Ho Chi Minh City, Nanjing university of Aeronautics and Astronautics a Jiangnan University.

Jednání se zaměřilo na vyhodnocení postupu řešení v jednotlivých oblastech projektu a plánování dalších aktivit tak, aby nově přistoupivší Jiangnan University (náhradou za Nankai University) mohla splnit všechny úkoly, které se od asijských partner očekává. Koordinátor projektu ze Sieny požádal Evropskou komisi o prodloužení řešení projektu o jeden rok, na výsledek žádosti zatím čekáme.

Na dvoudenní zasedání navázal pětidenní workshop, během něhož lektoři ze ŠAVŠ a ŠKODA AUTO předávali zástupcům asijských univerzit své zkušenosti s přihlédnutím k závěrům z průzkumu mezi asijskými a vietnamskými podniky a rovněž k závěrům studentské ankety na asijských vysokých školách o poznatcích z absolvované praxe ve vybraných podnicích. V závěru týdne zástupci partnerů zapracovali nově nabyté poznatky do osnov vybraných předmětů, které na domovských univerzitách vyučují.

jeul.savs.4.257a88236fee6f31a255c2745e19bff2.fill-560x270.jpg
savs.jeul.3.f9ab2ac9189edd65262dedf5081363c4.fill-560x270.jpg
jeul3.jpg