Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Zpět na úvodní stránku

OUR AIM: 21st CENTURY GRADUATE

International Week

V roce 2019 bude Mezinárodní týden zaměřen na téma: 21st Century Graduate. Nabízíme možnost nahlédnout do fungování ŠKODA AUTO Vysoké školy, zúčastnit se přenášek, workshopů a setkat se s akademickými i neakademickými zaměstnanci ŠAVŠ.

Program Mezinárodního týdne je navržen tak, aby všichni účastníci měli možnost nahlédnout do moderních způsobů učení a podpory studentů v podnikatelském světě, zejména v automobilovém průmyslu.

Mezinárodní týden představuje skvělou cestu k rozvoji kvality spolupráce mezi univerzitami. K účasti jsou vítáni jak kolegové z akademické, tak neakademické sféry.