Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení

Strategie internacionalizace je jednou z klíčových aktivit ŠKODA AUTO Vysoké školy. Jejím hlavním cílem je budování a rozšiřování sítě spolupracujících institucí, které se primárně orientují na spolupráci s průmyslem a podnikovou praxí, zaměřující se na globalizovaná odvětví a trhy a vyznávají cíle a hodnoty společné se ŠKODA AUTO Vysokou školou.

Nedílnou součástí úspěšné spolupráce jsou motivovaní studenti, kteří jsou do projektů zahraniční spolupráce zapojeni. Zahraniční oddělení ŠKODA AUTO Vysoké školy je centrálním pracovištěm zodpovědným za mezinárodní aktivity a rozvoj mezinárodní spolupráce.

Hlavní činnosti zahraničního oddělení:

  • organizace mezinárodních vzdělávacích mobilit studentů, akademických i neakademických pracovníků ŠKODA AUTO Vysoké školy
  • koordinace projektů v rámci programu Erasmus+ - spolupráce v rámci celosvětové meziuniverzitní spolupráce; agenda mezinárodních dohod o meziuniverzitní spolupráci
  • administrace double-degree programů na všech úrovních studia
  • administrace zahraničních výjezdů, zpracování přihlášek, příprava studijních, pracovních a finančních dohod, monitorování výjezdů
  • informační servis pro zahraniční uchazeče do všech studijních programů ŠKODA AUTO Vysoké školy.
  • poradenství a péče o zahraniční studenty, zahraniční akademické i neakademické pracovníky a hosty
  • asistence pro zahraniční uchazeče a studenty v případě vízových povinností a nostrifikaci dosaženého zahraničního vzdělávání a kvalifikace.
  • organizace letních škol, mezinárodních týdnů. - organizace doprovodných společenských, kulturně poznávacích, sportovních a volnočasových aktivit pro zahraniční studenty.

Kontakty

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

Prorektorka pro zahraniční vztahy

Ing. Denisa Římalová, M.A.

koordinátor zahraničního oddělení

Bc. Barbora Bukovanová

koordinátor zahraničního oddělení