Zahraniční spolupráce

Hlavní činnosti

Správa grantů

Koordinace projektů v rámci programu Erasmus+. Agenda mezinárodních dohod o meziuniverzitní spolupráci.

Zahraniční kontakty

Komunikace se zahraničními partnery.

Spolupráce s agenty

Komunikace s agenty, kteří zprostředkovávají kontakt s potenciálními uchazeči ze zahraničí.

Poradenství

Poradenství a péče o zahraniční studenty, zahraniční akademické i neakademické pracovníky a hosty.

Studentské mobility a akademické mobility

Administrace zahraničních pracovních stáží a studijních pobytů přijíždějících i vyjíždějících studentů. Koordinace mobilit přijíždějících a vyjíždějících akademických i neakademických pracovníků.

Double Degree

Studenti se mohou zapojit do Double Degree programu, který vznikl společně s partnerskými univerzitami ve finském Seinajöki a rakouském Steyru. Po úspěšném splnění předepsaných podmínek na jedné z těchto univerzit a zakončení studia na ŠAVŠ získá student dva diplomy.

Asistence pro zahraniční uchazeče

Informační servis pro zahraniční uchazeče do anglických studijních programů a specializací. Konzultace ohledně vízových záležitostí a uznávání zahraničního vzdělávání a kvalifikace v České republice.

Organizace eventů

Organizace mezinárodních týdnů, letních škol a doprovodných společenských, kulturně poznávacích, sportovních a volnočasových aktivit pro zahraniční studenty.

Erasmus Charter

Od roku 2005 je ŠKODA AUTO Vysoká škola zapojena do programu ERASMUS, který je součástí programu Evropské unie zaměřený na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Program také podporuje spolupráci vysokoškolských institucí se zahraničními podniky.

ŠKODA AUTO Vysoká škola získala v roce 2021 ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021 - 2027 a následuje strategii Erasmus Policy Statement. Každoročně se do programu zapojují tisíce studentů a akademiků, a proto neváhejte a rozšiřte jejich řady. Obecné informace o programu naleznete na stránkách NAEP. Podrobné informace o jednotlivých aktivitách a možnostech zapojení se do programu naleznete v části věnované vyjíždějícím studentům nebo přímo v kanceláři B113 zahraničního oddělení.

NÁRODNÍ AGENTURA PRO EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY (NAEP) NAEP jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Cílem je vytvářet informační systém o vzdělávacích programech EU a o jiných mezinárodních aktivitách. NAEP poskytuje informační a konzultační služby týkající se svěřených programů, organizuje národní a mezinárodní semináře a konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává informační materiály. Na webu NAEP naleznete praktické a aktuální informace o programu.