Menu

Cirkularita pro každého z nás – téma společného workshopu ŠAVŠ, ŠKODA Akademie a INCIEN

07.12.2022

V pátek 2. 12. proběhl ve spolupráci se ŠKODA Akademií první z workshopů na téma Cirkularita pro každého z nás v rámci připravovaného Institutu Udržitelnosti. Došlo tak k pilotnímu propojení inovativního filozoficko-didaktického přístupu 21st EWA (Empowering Wholeness Adaptive) Edu pod taktovkou jeho autorů a lektorů ŠAVŠ, Mgr. Evy Švejdarové MBA, M.A., Ph.D. a Ing. Davida Holmana, Ph.D. s praxí, konkrétně lektorů INCIEN (Institutu cirkulární ekonomiky), Bc. Pavla Zedníčka, MSc. Mgr. Štěpána Vashkeviche, Ing. at Ing. Petra Novotného, BA (hons).

Workshop představil základní principy cirkulární ekonomiky uplatnitelné v každodenním, nejen pracovním, životě účastníků a aktuální environmentální, sociální a ekonomické výzvy, které ovlivňují život z globálního pohledu. To vše na základě příkladů dobré praxe a za pomoci celostní didaktiky a filozofie aktivizující interní motivaci a rozvíjející individuální kompetence a uvědomění všech účastníků workshopu. Po úvodní přednášce všichni účastníci identifikovali na základě individuální práce uplatnění cirkulárního přístupu v rámci snímku svého osobního dne. V následné týmové práci vybírali opatření s největším impaktem. Při závěrečné prezentaci lektoři INCIEN potvrdili správnost výběru cirkulárních opatření jednotlivých týmů a zároveň se všichni účastníci inspirovali svými opatřeními navzájem. Tří hodinový workshop odhalil zajímavé potenciály v uplatnění cirkulárních principů nejen v osobním životě. Na základě okamžité zpětné vazby účastníků a lektorů bude v roce 2023 úspěšná spolupráce začínajícího Institutu UDRŽITELNOSTI v rámci ŠAVŠ, ŠKODA Akademie a INCIEN pokračovat.

IMG_6866.JPEG
IMG_6871.JPEG