Menu

Projekt Preliminary research of corporate logistics and supply chain resilience capabilities

21.11.2022

Zadavatelem projektu Preliminary research of corporate logistics and supply chain resilience capabilities, který je zaměřen na výzkum kompetencí pro budování odolnosti logistiky a dodavatelských řetězců průmyslových podniků je Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur (Bavorsko-česká vysokoškolská agentura). Na projektu se podílel řešitelský tým z Katedry řízení výroby, logistiky a kvality ŠKODA AUTO Vysoké školy a OTH Regensburg. Společný workshop týmu proběhl 17. - 18. října v Mladé Boleslavi a od 8. do 10. listopadu se řešitelský tým sešel na workshopu v Regensburgu. 

Odolnost logistiky a dodavatelského řetězce je teoretický koncept, který vznikl začátkem tohoto století jako reakce na rostoucí výskyt velkých narušení dodavatelského řetězce. Narušení představuje nepředvídatelnou krizovou událost způsobující výrazné a dlouhodobé snížení výkonnosti dodavatelského řetězce. Typickými narušeními jsou přírodní katastrofy, ekonomické krize, politické konflikty, pandemické krize, kybernetické útoky nebo terorismus. Odolnost pak znamená, že je logistika a dodavatelský řetězec schopen se s takovým narušením rychle a efektivně vyrovnat. Zvyšování odolnosti by mělo být založeno na budování specifických podnikových a manažerských kompetencí. Cílem projektu je proto identifikovat tyto kompetence a navrhnout dotazníkové šetření pro stanovení jejich priorit.

Partneři a řešitelé projektu:

  • OTH Regensburg: Prof. Dr. Thomas Liebetruth, Dr. Janina Curbach
  • ŠKODA AUTO Vysoká škola: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D, doc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D., doc. Ing. František Zapletal, Ph.D., Ing. Martin Folta, Ph.D., Ing. David Holman, Ph.D., Ing. Tomáš Malčic, Ph.D., Ing. David Staš, Ph.D., Mgr. Eva Švejdarová, MBA, M.A., Ph.D. a student bakalářského studia Lukáš Jón
IMG-20221109-WA0000.jpg
IMG-20221109-WA0001.jpg
IMG-20221109-WA0013.jpg