Menu

ŠKODA AUTO Vysoká škola se v letošním roce stala hostitelem Slavnostního zahájení akademického roku vysokých škol ČR 2021/2022

12.10.2021

Jako první soukromá vysoká škola hostila ŠKODA AUTO Vysoká škola prestižní akci Slavnostní zahájení akademického roku vysokých škol ČR 2021/2022, kterou každoročně organizuje Česká konference rektorů již téměř dvě desítky let. Jedná se o setkání na začátku akademického roku, jehož se účastní všichni rektoři českých vysokých škol, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, další funkcionáři MŠMT a všechny další významné osoby z oblasti vědy, výzkumu a regulace vysokého školství. Slavnostní ceremonie proběhla ve čtvrtek 7. 10. v prostorách ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi.

Po roční pauze způsobené pandemií covid se rektoři, emeritní rektoři vysokých škol a další zvaní hosté společně sešli, aby si vychutnali slavnostní atmosféru akce otevírající akademický rok 2021/2022.

Hlavním řečníkem akce se stal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Se svými projevy vystoupili také předseda České konference rektorů Martin Bareš, rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík, předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, 1. místopředseda Učené společnosti ČR Libor Grubhoffer, předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství Ivan Barančík a Předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil. 

„Je to pro nás velká čest, že ŠKODA AUTO Vysoká škola byla tímto hostitelstvím pověřena. Je to poprvé v historii, kdy toto slavnostní zahájení akademického roku je pořádáno soukromou vysokou školou a my si toho velmi vážíme, že nám tato důvěra byla dána. Chápeme to i jako ocenění kvality naší vysoké školy,“ dodává k roli ŠKODA AUTO Vysoké školy její rektor Pavel Mertlík.

Druhý den, a tedy v pátek 8. 10., na program přítomných rektorů navazovalo 162. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo v prostorách ŠKODA AUTO Vysoké školy, v Kostele sv. Bonaventury.