Menu

Chci vyjet na praxi

A co vše je potřeba zajistit? 

Kompletní informace o tom, jak se na zahraniční pracovní stáž v rámci programu ERASMUS+ přihlásit, naleznete níže. 

Na této stránce naleznete také příběhy studentů, kteří již svou zahraniční praxi absolvovali. 

Jak se přihlásit?

Zahraniční pracovní stáž v rámci programu Erasmus+

280A7775.jpg

Podmínky pro získání finanční podpory z programu Erasmus+

  1. Délka plánované mobility je 2 až 12 měsíců
  2. Pracovní stáž může být uskutečněna v jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, neziskové organizaci, veřejném subjektu na místní, regionální nebo národní úrovni, tj. téměř v jakémkoliv subjektu, firmě, vyjma institucí spravujících EU program.
  3. Vždy si podávej přihlášku alespoň dva semestry dopředu.

Pro přihlášení pošli žádost v kontaktním centru v AIS

Vyjíždím!

1. Přihláška v AIS

2. Výběr společnosti

Výběr společnosti a výběrové řízení pro praktickou stáž je plně v kompetenci studenta. V případě, že zahraniční oddělení obdrží nabídku na pracovní stáž v zahraniční společnosti, umístí ji na vývěsku v AIS a do Portálu pracovních příležitostí.

3. Mobility agreement

4. Online Language support - MOMENTÁLNĚ NEAKTIVNÍ

Každý účastník programu Erasmus+ si vyplní online jazykový test.

Pozvánka

Tutoriál

5. Pojištění

Studenti si musí sjednat cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti na celou dobu pobytu v zahraničí. Na zahraniční oddělení je třeba doložit informaci o sjednaném pojištění včetně jeho podmínek.

6. Bankovní údaje

Pro výplatu finančního stipendia pro zahraniční mobilitu je třeba zaslat na zahraniční oddělení číslo bankovního účtu, na který má být stipendium zasláno.

Upozorňujeme, že platba je vyplácena v EUR.

Formát údajů: IBAN, BIC/SWIFT, název banky, majitel účtu

7. Účastnická smlouva

Účastnickou smlouvu může student podepsat po splnění následujících kroků:

  1. Mobility Agreement podepsaný všemi stranami
  2. Zaslaná kopie pojištění na zahraniční oddělení
  3. Zaslané bankovní údaje pro vyplacení stipendia