Menu

Chci vyjet na praxi

Jak se přihlásit?

Zahraniční pracovní stáž v rámci programu Erasmus+

savs_merch-71.jpg

Podmínky pro získání finanční podpory z programu Erasmus+

  1. Délka plánované mobility je 2 až 12 měsíců
  2. Pracovní stáž může být uskutečněna v jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, neziskové organizaci, veřejném subjektu na místní, regionální nebo národní úrovni, tj. téměř v jakémkoliv subjektu, firmě, vyjma institucí spravujících EU program.

Pro přihlášení pošli žádost v kontaktním centru v AIS

Vyjíždím!

1. Přihláška v AIS

2. Výběr společnosti

Výběr společnosti a výběrové řízení pro praktickou stáž je plně v kompetenci studenta. V případě, že zahraniční oddělení obdrží nabídku na pracovní stáž v zahraniční společnosti, umístí ji na vývěsku v AIS a do Portálu pracovních příležitostí.

3. Mobility agreement

4. Pojištění

Studenti si musí sjednat cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti na celou dobu pobytu v zahraničí. na zahraniční oddělení je třeba doložit informaci o sjednaném pojištění včetně jeho podmínek.

5. Bankovní údaje

Pro výplatu finančního stipendia pro zahraniční mobilitu je třeba zaslat na zahraniční oddělení číslo bankovního účtu, na který má být stipendium zasláno.

Upozorňujeme, že platba je vyplácena v EUR.

6. Účastnická smlouva

Účastnickou smlouvu může student podepsat po splnění následujících kroků:

  1.  Mobility Agreement podepsaný všemi stranami
  2. Zaslaná kopie pojištění na zahraniční oddělení
  3. Zaslané bankovní údaje pro vyplacení stipendia