kurzy v oblasti

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí v rámci celoživotního vzdělávání kurzy pro jednotlivce i firmy. Firemní kurzy pak připravíme přesně na míru podle požadavků a potřeb jednotlivých společností a jejich zaměstnanců.

V oblasti HR samozřejmě nechybí kurzy zaměřené na personalistiku a vedení lidí. Nabízíme ale také školení věnující se komunikaci, rétorice či interkulturním otázkám.

 

Školení pro interní lektory

Garant/Lektor: Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.

Rozsah: 16 hodin

Cena: 6 300 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

Popis kurzu

Kurz Školení pro interní lektory reaguje na situaci, kdy odborníci v nejrůznějších oborech potřebují své znalosti či dovednosti předat v rámci školení, a připravuje účastníky na roli interních lektorů.

Interkulturní management / Cross Cultural management

Garant/Lektor: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Rozsah: 8 hodin

Cena: 4 200 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

Popis kurzu

Kurz poskytuje stručné a praktické seznámení s výhodami a nevýhodami obchodních, pracovních a občanskoprávních soudních sporů. 

 

 

Vyvážený leadership a rozvoj manažerských dovedností

Garant/Lektor: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Rozsah: 8 hodin

Cena: 4 200 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

Popis kurzu

Kurz přibližuje účastníkům formou různých společných i individuálních aktivit a cvičení efektivní vedení a řízení lidí jako procesy založené na ovládání a pružné kombinaci široké škály různorodých, často vzájemně protikladných dovedností a kompetencí.

 

Efektivní komunikace a spolupráce v organizaci

Garant/Lektor: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Rozsah: 8 hodin

Cena: 4 200 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

 

Popis kurzu

Kurz přibližuje účastníkům formou různých společných i individuálních aktivit a cvičení zásady efektivní komunikace lidí v organizaci. Specifická pozornost je přitom věnována komunikaci a spolupráci manažera s pracovníky.

 

 

Mluvený projev a rétorika

Garant/Lektor: Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.

Rozsah: 16 hodin

Cena:  6 400 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu 

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

Popis kurzu

Cílem kurzu je rozvíjet dovednosti potřebné pro efektivní komunikaci a mluvený projev. Absolvent kurzu se naučí používat základní pilíře úspěšného mluveného projevu, které zlepší přesvědčivost, srozumitelnost a celkový účinek projevu.

 

 

Moderní personalista

Garant/Lektor: Ing. Jana Pechová, Ph.D.

Rozsah: 5 hodin

Cena: 2 479 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu 

 

Kontaktní osoba: Renata Holubová (renata.holubova@savs.cz)

 

Popis kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se současnými trendy v personálním managementu, informovat o situaci na trhu práce a orientovat se na efektivní proces získávání a výběru pracovníků a jejich pracovní motivaci. Záměrem kurzu je také vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností účastníků.

 

 

Objednání a platba

Závaznou objednávku příslušné vzdělávací akce lze provést pouze písemně zasláním podepsané objednávky elektronicky (scan) na adresu czv@savs.cz nebo na adresu ŠKODA AUTO Vysoká škola, Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav.

Po obdržení závazné objednávky bude objednateli a účastníkům zasláno potvrzení o rezervaci místa. Současně bude objednateli zaslána zálohová faktura.

Zálohová faktura je u jedno-, či vícedenních kurzů splatná nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu. U studia jednotlivých předmětů je splatnost zálohové faktury před začátkem výuky. Účastník musí prokázat její zaplacení bankovním výpisem nejpozději v den začátku výuky. Nejpozději týden před začátkem vzdělávací akce obdrží účastníci podrobné informace k jejímu konání.

ŠKODA AUTO Vysoká škola si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit nebo přesunout datum konání z důvodů, které nemůže ovlivnit (náhlé onemocnění lektora, přerušení dodávky proudu, zásah vyšší moci). V případě zrušení akce bude zákazníkovi vrácena zaplacená částka. O konání kurzu je rozhodováno 2 týdny před jeho začátkem. Pokud se do této doby na kurz nepřihlásí minimální počet účastníků, bude kurz zrušen a všem objednatelům budou vráceny zaplacené zálohy, případně jim bude navržen jiný termín kurzu.

KONTAKT