Menu

Automatizace zpracování dat: tvorba aplikací v prostředí VBA/Excel

 Lektor Mgr. Pavel Brom, Ph.D.

Popis kurzu

V průběhu osmihodinového kurzu si účastníci osvojí základní znalosti a dovednosti v objektově orientovaném programování v prostředí Visual Basic for Applications (VBA), které lze obecně využít k tvorbě vlastních softwarových nástrojů pod operačním systémem MS Windows. Kurz lze realizovat nejlépe ve dvou čtyřhodinových blocích s pauzou na přípravu praktické části podle zájmu a potřeb účastníků (tzn. možnost řešení vlastních problémů z praxe). Obsahem prvního bloku bude nezbytný úvod do základů objektově orientovaného programování, ilustrovaný na jednoduchých příkladech. Zvláštní pozornost bude věnována odlaďování kódu a reakci uživatele na běžná chybová upozornění od kompilátoru. Praktickou výuku předpokládáme nejlépe v počítačové učebně ŠAVŠ ve VCNK (tím bude pro jednoduchost zajištěna stejná verze softwaru na všech stanicích), a to v prostředí VBA v běžně dostupném softwaru MS Excel, kde lze přímo pracovat s konkrétními či vlastními daty a kde uživatel může mít potřebu naprogramovat si např. specifický postup (před)zpracování dat v Excelu. (Zpracování dat bude obsahem druhého bloku kurzu. Nejedná se však o záznam maker, i když účastníci budou na souvislosti s tímto upozorněni). Součástí výkladu samozřejmě bude správné adresování buněk, sloupců apod. v excelovské tabulce, v případě zájmu též načítání dat ze souboru vhodného formátu či zápis do souboru.