Menu

Chování spotřebitele

 Lektor Ing. Hana Volfová, Ph.D.

Popis kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s chováním spotřebitele, a to z psychologického i sociologického pohledu. Blíže řešen je spotřebitelův rozhodovací proces, interní i externí vlivy na něj, racionalita či ovlivnění marketingovou komunikací a mnoho dalšího. Poznatky jsou aplikovány v marketingovém prostředí, neboť bez dobré znalosti spotřebitele, není možné jej efektivně oslovovat a dále s ním komunikovat.