Menu

DIVERSITY MANAGEMENT: Praktické využití konceptů interkulturní komunikace pro řízení týmů i osobní rozvoj

 Lektor Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D

Popis kurzu

Seminář je určen pracovníkům všech úrovní managementu v prostředí mezinárodní firemní praxe, jeho cílem je posílit schopnost orientace v mezinárodním prostředí a rozvinout klíčové kompetence v oblasti znalostí, komunikace a řízení. Účastníci se seznámí s interkulturní problematikou, naučí se rozpoznávat a analyzovat prvky, faktory a bariéry interkulturní komunikace a tyto dovednosti začlenit do praxe v rámci pracovních týmů. Budou představeny nástroje zaměřené na osobní rozvoj a schopnost využití potenciálu jednotlivců, řešení komunikačních situací na pracovišti i na rozhodování a řešení krizových situací v mezinárodním prostředí.