Menu

eGovernment Cloud ČR - struktura, nabízené služby, pravidla využití,

 Lektor prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.