Menu

eGovernment Cloud ČR - struktura, nabízené služby, pravidla využití

 Lektor prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Popis kurzu

eGovernment Cloud (eGC) je významným technologickým nástrojem pro realizaci informačních systémů veřejné správy (ISVS). eGC obsahuje certifikované (prověřené) cloudové IT služby nadnárodních (např. Microsoft, IBM, Oracle, SAP) i tuzemských poskytovatelů služeb. Kurz posluchače seznámí s tím, co je to cloud computing, jaké jsou jeho výhody a nevýhody ve srovnání a jinými formami provozu informačních systémů, účelem a obsahem certifikace poskytovatelů cloud computingu, účelem a obsahem certifikace služeb cloud computingu, způsobem využití certifikovaných služeb pro realizaci ISVS.