Menu

Interkulturní komunikace

 Lektor Mgr. Eva Švejdarová, MBA, M.A., Ph.D.

Popis kurzu

Tento kurz se bude věnovat kultuře, kulturním rozdílům, adaptaci na život a práci v zahraničí a mezinárodním týmům. Také budou představeny vybrané otázky interkulturní komunikace.