Menu

Jak se vypořádat s rizikem a nejistotou v rozhodování

 Lektor doc. Ing. Mgr. František Zapletal, Ph.D

Popis kurzu

Je pouze velmi málo rozhodovacích problémů, které jsou ryze deterministické, tedy u kterých nás neovlivňuje faktor nejistoty, nebo náhody. Přitom platí, že ignorace těchto komplikujících faktorů může mít fatální následky pro naše rozhodnutí. Zkusme si například představit rozhodnutí investora, který jakkoli nebere do úvahy riziko toho, že může o svůj vklad přijít, nebo rodinu, která se zadluží půjčkami a hypotékami, aniž by nekalkulovala s možnými výpadky příjmu v budoucnosti. Tento kurz je zaměřen na kvantifikaci náhody a neurčitosti tak, aby s nimi bylo mohlo být počítáno v základních rozhodovacích modelech. 

Obsah kurzu

Absolventi kurzu se naučí, jak zapracovat náhodný vývoj veličin typu poptávka, nebo cena; jak si poradit s různorodostí názorů ve skupině; nebo např. zachytit nerozhodnost v hodnocení, která čas od času potká každého z nás. Kvantitativní modely rozhodování jsou jedinečným nástrojem pro získání co nejobjektivnějšího doporučení pro naše rozhodnutí, a to i v případě, že musíme čelit nepřesným datům, nebo nejisté budoucnosti.