Menu

Kvantitativní podpora rozhodování: jak získat oporu pro naše rozhodnutí

 Lektor doc. Ing. Mgr. František Zapletal, Ph.D.

Popis kurzu

Rozhodování je nedílnou součástí každodenního života každého z nás. U řady rozhodovacích problémů můžeme najít nejlepší řešení na základě intuice, pocitů a zkušeností (pokud jsme tlačeni časem, nic jiného nám kolikrát ani nezbývá). Jsou ale problémy, u kterých je nanejvýš vhodné, někdy vyloženě nezbytné, přistoupit k jejich řešení systematicky, s pomocí modelů. Tyto modely nám umožní problém lépe popsat a pochopit, a v neposlední řadě nám umožní jej co nejvíce objektivizovat. To uvítáme zejména tehdy, pokud svá rozhodnutí potřebujeme obhájit před kolegy, majitelem firmy atp. Kurz je zaměřen na strukturování rozhodovacích problémů a aplikaci vybraných, uživatelsky příjemných, rozhodovacích metod. Diskrétní rozhodovací problémy typu "nákup nového zařízení" nebo "výběr vhodného kandidáta na pracovní pozici" budou pro absolventy kurzu lépe a snáze řešitelné.