Menu

Management diverzity

 Lektor Mgr. Emil Velinov, Ph.D.

Popis kurzu

Kurz představuje základní principy, které se v současné době uplatňují při vývoji HR praktik v oblasti diverzity a inkluze zaměstnanců v malých, středních a velkých korporátech.

Obsah kurzu

Co je to diverzita a proč je důležitá pro úspěšnost firmy? Případová studie z velkých korporátů v oblasti diverzity. Aktuální regionální a globální trendy v oblasti diverzity a inkluze. Tvorba a implementace oblast diverzity a inkluze do etického kodexu firmy. Diverzita a týmová spolupráce. Diverzita a prosperita firmy.