Menu

Metoda 5S a její zavádění v praxi

 Lektor Ing. David Staš, Ph.D.

Popis kurzu

Metoda 5S je propracovanou metodou, která patří k základním stavebním kamenům při zavádění štíhlé výroby (LEAN). Její implementace je zásadním předpokladem pro transformaci firmy a nastartování procesu neustálého zlepšování. Tato metoda bezezbytku naplňuje filozofii efektivního využití vizuálního managementu.

Obsah kurzu

Definice metody 5S, vznik, historie a vývoj, vysvětlení jednotlivých kroků 5S, metod a principů, prezentace příkladů využití v praxi, postup zavádění 5S, příležitosti a hrozby související se zaváděním 5S.