Menu

Modelování procesů

 Lektor doc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D., Ing. Tomáš Malčic, Ph.D., Mgr. Martin Čech, Ph.D.

Popis kurzu

Kurz Modelování procesů je zaměřený na vysvětlení klíčových pojmů, orientaci v postupech a nástrojích pro modelování procesů a praktické využití modelovacího software a vytvořených modelů.

Obsah kurzu

Definování a vysvětlení klíčových pojmů - proces, model, modelování procesů. Postupy a nástroje pro modelování procesů. Standardy modelování procesů se zaměřením na BPMN (Business Process Modeling Notation). Vhodné softwarové produkty. Případová studie z praxe - modelování reálného procesu ve vybraném software.