Menu

Optimalizace v dopravě

 Lektor doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

Popis kurzu

Cílem kurzu je poskytnout jeho účastníkům přehled o tom, jakým způsobem lze zlepšit fungování distribučních procesů a jaké informace jsou nezbytné pro jejich optimalizaci. Účastníci kurzu se seznámí s metodami, které umožňují nalézt optimální řešení reálných distribučních úloh, v nichž je zapotřebí naplánovat trasy pro rozvoz či svoz zboží a materiálu, včetně přepravy s využitím kontejnerů. Aplikace vhodných metod vede v praxi k výrazným úsporám, což zvyšuje konkurenceschopnost firmy.