Menu

Počítačová simulace v logistice

 Lektor doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.