Menu

Počítačová simulace v logistice

 Lektor doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

Popis kurzu

Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky s principem počítačové simulace jako nástroje pro analýzu složitých stochastických logistických procesů s cílem zlepšení jejich fungování. Účastníkům kurzu budou představeny oblasti využití simulace, výhody a nevýhody aplikace simulace v průmyslové praxi, a dále jednotlivé fáze simulačního projektu. V rámci kurzu bude vysvětlen význam analýzy dat pro parametrizaci simulačního modelu. Účastníci kurzu se seznámí se simulačním programem Plant Simulation, který je využíván v rámci celého koncernu VW Group. Na jednoduchých modelech účastníci pochopí strukturu a fungování simulačního programu, a také význam programovacího jazyka SIMTALK. Bude vysvětlena verifikace konceptuálního modelu a validace virtuálního modelu. Účastníci se seznámí s experimentováním se simulačním modelem jako klíčové fáze celého simulačního projektu. Na závěr kurzu bude představena zjednodušená případová studie, na níž bude demonstrován celý postup aplikace počítačové simulace.