Menu

Přístup CLIL jako nástroj pro moderní jazykové vzdělávání

 Lektor Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D

Popis kurzu

Webinář reaguje na potřebu získávat profesní dovednosti na pozadí cizích jazyků. Je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností v angličtině prostřednictvím integrace konceptu CLIL (Content and Language Integrated Learning) do výuky odborných (nejazykových) předmětů nebo do projektové výuky orientované na učení jazyků v souvislostech. Přístup CLIL reaguje na trend globalizace a s ním spojený požadavek funkční znalosti cizích jazyků na trhu práce. Učí efektivně využívat odborné zdroje a rozvíjí u nich schopnost profesionální prezentace v mezinárodním prostředí. Budou představeny konkrétní metody vedoucí k rozvoji slovní zásoby, porozumění textu a audiovizuálním zdrojům, nácviku komunikačních dovedností v mluvení i psané formě na pozadí různých profesních oblastí.