Menu

Psychologické překážky racionálního rozhodování

 Lektor doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D. Rozsah 3 hodiny Cena bez DPH 1300 Kč Termín  25. 11. 2021 od 9.00 Místo MS Teams

25. 11. 2021 od 9 hodin, MS Teams 

Popis kurzu 

Každý jedinec je nucen den co den přijmout celou řadu rozhodnutí. Některá z nich jsou snadná, jiná nás naopak mohou přivést do velmi svízelných situací. Důsledky některých rozhodnutí si s sebou neseme po zbytek života, jiné zase během chvíle zcela odezní. Tak jako tak se vždy snažíme o to, aby naše rozhodnutí vždy byla ta správná a efektivní, a to podporujeme mnoha prostředky, jako jsou data, zkušenosti, znalosti, nebo intuice. Bohužel poměrně často dochází k tomu, že lidský mozek selže a podvědomě vytváří iracionality, kterých si mnohdy vůbec ani nevšimneme. Takováto systematická selhání nazýváme v rozhodování kognitivními zkresleními. Jedná se o chyby vznikající při vnímání a zpracování informací z okolí, které mají za následek špatné vyhodnocení rozhodovacích situací. Kurz je zaměřen na ukázky nejčastěji se vyskytujících a opakujících kognitivních zkreslení. Pojďme společně zlepšit naše rozhodnutí a zbavit se nevítaných šotků! 

Cíl kurzu 

  • poukázat na časté systematické chyby v rozhodování
  • umět včas odhalit nejčastější kognitivní zkreslení
  • vyhnout se iracionalitám v rozhodování

Pro koho je kurz určen

Pro kohokoli, kdo má rozhodovací pravomoci a chce svá rozhodnutí zlepšit a usnadnit. 

Předpoklady pro absolvování kurzu 

Kurz nevyžaduje žádné specifické požadavky na účastníky.  

Obsah kurzu 

Postupně budou rozebírány nejčastěji se opakující chyby v rozhodování a jejich důsledky. Jednotlivá zkreslení pak budou dokládána konkrétními příklady a účastníci si budou moci otestovat jejich vliv také na sobě. 

Medailonek garanta

doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D. působí aktuálně jako docent na Katedře řízení výroby, logistiky a kvality na ŠAVŠ a na stejné pozici také na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava. Jeho hlavními oblastmi zájmu jsou rozhodování a optimalizace, zejména v podmínkách rizika a neurčitosti. Je autorem téměř 20 článků ve vědeckých impaktovaných časopisech, více než 30 příspěvků ve sbornících vědeckých konferencí, 2 učebnic a 2 monografií. Podílel se na řadě jak vědeckých, tak aplikačních projektů a absolvoval 2 více než půlroční vědecké stáže na špičkových pracovištích ve Španělsku (University of Granada) a Japonsku (KCGI Kyoto).  

Anotace ke stažení