Menu

Řízení výroby v době krize

 Lektor Ing. David Staš, Ph.D.

Popis kurzu

ŠKODA AUTO Vysoká škola o. p. s. nabízí příležitost seznámit se s osvědčenými přístupy, které můžete uplatnit při zvyšování efektivity a spolehlivosti vaší výroby. Osvojíte si postupy pro identifikaci plýtvání a získáte vědomosti, které Vám pomohou mít celý výrobní proces v každém okamžiku pevně pod kontrolou. Potřeba neustálého zefektivňování výroby současně se zajištěním vysoké pružnosti k požadavkům zákazníků je základní předpoklad úspěchu. Požadavky zákazníků se stále více individualizují a nároky na přesnost dodávek v excelentní kvalitě i sjednaném čase rostou. To vše platí dvojnásob v době krize, která si žádá maximální flexibilitu, efektivitu a časté, těžko předvídatelné změny.