Menu

Současné trendy v logistice a řízení dodavatelských řetězců

 Lektor prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.

Popis kurzu

Současné podnikatelské prostředí se vyznačuje vysokou mírou konkurence, globalizace, rychlými změnami a výskytem těžce předvídatelných událostí, které vyžadují nové přístupy a koncepce pro logistický management a řízení dodavatelských řetězců. Mezi hlavní současné trendy v této oblasti patří odolnost, agilita, šetrnost k životnímu prostředí, udržitelnost a Průmysl 4.0. Objevují se však i další přístupy, které mohou mít v budoucnu zásadní vliv na logistiku, a kterým bude kurz také věnován - fyzický internet, blockchain a aditivní výroba.