Menu

Úpravy digitální fotografie

 Lektor  Ing. Martin Juhas

Popis kurzu

Digitální fotografie se stala nedílnou součástí našeho soukromého i pracovního života. Setkáváme se s ní v podstatě na každém kroku v každém okamžiku. S rostoucí digitalizací pracovních procesů a používáním multimediálních prostředků, roste i význam a použití digitální fotografie, například v prezentacích, textových materiálech či emailové komunikaci. Většina lidí však digitální fotografii nijak neupravuje, jednoduše zkopíruje pořízenou fotografii z mobilního telefonu, tabletu nebo fotoaparátu a pak ji používá ve svých materiálech. Mnoho lidí má stále dojem, že úprava digitální fotografie je složitá a je potřeba drahý a specializovaný software. Mnoho lidí si také stále pod pojmem "úprava digitální fotografie" představuje něco jako "falšování reality a manipulace s pravdou". Tento kurz má ukázat, že obojí není pravda, že základní úprava digitální fotografie je vcelku snadná za použití cenově dostupných nástrojů. Také tento kurz ukáže, že úprava digitální fotografie slouží ku prospěchu věci při jejím sdílení a používání v elektronických dokumentech, že pomáhá zvýraznění poselství, které má digitální fotografie nést. Pojďme si tedy osvojit základní techniky úpravy digitální fotografie pro její sdílení a použití v elektronických dokumentech.