Menu

Vypovídací schopnost položek účetních výkazů

 Lektor doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.