Menu

Základy numerických metod

 Lektor  Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

Popis kurzu

Kurz seznámí účastníky se základními pojmy a algoritmy numerické matematiky a možnostmi jejich využití při řešení praktických problémů. U uživatelů numerických metod naučí pěstovat schopnost logického myšlení a orientace v problému, vést je k cílevědomému využívání numerického řešení problémů v praxi.