Menu

Základy oceňování finančních instrumentů

 Lektor doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Popis kurzu

Kurz je zaměřen na vysvětlení ekonomicko-finanční podstaty základních finančních instrumentů, zejména akcií a dluhopisů, v kontextu aktuálního vývoje na finančních trzích. Výklad je orientován primárně na fundmentální analýzu, jejímž výstupem je stanovení vnitřní hodnoty instrumentu, která je determinována očekávanými budoucími peněžními toky diskontovanými na jejich současnou hodnotu.