Menu

Změny v zobrazování a kótování strojních součástí v letech 2018 - 2021

 Lektor Ing. František Starý

Popis kurzu

Tento kurz seznamuje se změnami v zobrazování a kótování strojních součástí podle aktuálních ČSN norem a porovnává je s původními normami platnými před rokem 2018. Kurz je vhodný pro každého, kdo pracuje s technickou dokumentací.