Menu

Znalostní management

 Lektor Ing. Martina Beránek, Ph. D.

Popis kurzu

Kurz zahrnuje vymezení a představení jednotlivých součástí znalostního řetězce (data-informace-znalosti), typologii znalostí a jejich charakteristiku, formy a způsoby transferu znalostí, podmínky práce se znalostmi, definice znalostního pracovníka a implementaci znalostního managementu do systému řízení.