AKADEMICKÁ RADA

Členové Akademické rady

doc. Ing. Pavel Mertík, CSc.

rektor

Ing. Sandra Lacinová

kvestorka

Mgr. Petr Šulc

prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality

doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj studijních programů

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

prorektorka pro zahraniční vztahy

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

vedoucí katedry financí a účetnictví

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

členka katedry financí a účetnictví

Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

člen katedry financí a účetnictví

doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.

člen katedry ekonomie a práva

Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

vedoucí katedry informatiky

Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

člen katedry informatiky

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.

vedoucí katedry marketingu a managementu

doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.

členka katedry marketingu a managementu

doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

vedoucí katedry řízení lidských zdrojů

Prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.

vedoucí katedry řízení výroby, logistiky a kvality

doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

člen katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.

vedoucí katedry strojírenství a elektrotechniky

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.

člen katedry strojírenství a elektrotechniky