AKADEMICKÁ RADA

Interní členové

doc. Ing. Pavel Mertík, CSc.

rektor

Ing. Sandra Lacinová

kvestorka

Mgr. Petr Šulc

prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality

Dr. Jan Lachman

prorektor pro vědu a výzkum

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

prorektorka pro zahraniční vztahy

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

vedoucí katedry financí a účetnictví

doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

členka katedry financí a účetnictví

Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

člen katedry financí a účetnictví

Prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

člen katedry ekonomie a práva

Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

vedoucí katedry informatiky

Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

člen katedry informatiky

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.

vedoucí katedry marketingu a managementu

doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.

členka katedry marketingu a managementu

doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

vedoucí katedry řízení lidských zdrojů

Prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.

vedoucí katedry řízení výroby, logistiky a kvality

doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

člen katedry řízení výroby, logistiky a kvality

Prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.

vedoucí katedry strojírenství a elektrotechniky

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.

člen katedry strojírenství a elektrotechniky

Externí členové

 

Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D. 

Deloitte

 

Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

 

Ing. Jana Šrámová

ŠKODA AUTO a. s. 

 

doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Masarykova univerzita Brno

 

Prof. Ing. Petr Louda, CSc.

Technická univerzita v Liberci

 

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

 

Mgr. Petr Rešl

ŠKODA AUTO a.s. 

 

Ing. Martin Hrdlička, Ph.D., MBA

ŠKODA AUTO a.s.

 

doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

České vysoké učení technické v Praze